I. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki Prywatności

II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Portalu Stomatologa oraz sposób ich wykorzystania

IV. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez GRUPA FIZJOTERAPEUTY Kamil Radlak z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy GRUPA FIZJOTERAPEUTY Kamil Radlak), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Portalu Stomatologa (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

V. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

VI. Polityka plików cookies

Aktualizacja: 05.09.2022