Badania

Rentgenodiagnostyka

Rentgenodiagnostyka

Rentgenodiagnostyka zgodnie z definicją to metoda wizualizacyjna badania struktury ciała i czynności narządów, w których wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie. Do grona rentgenodiagnostyki zalicza się przede

Czytaj dalej »
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe to jeden z rodzajów zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonywanych w radiologii stomatologicznej, tuż obok zdjęć zgryzowych i zdjęć zębowych. Tradycyjny film do zdjęć skrzydłowo-zgryzowych

Czytaj dalej »
Rezonanas magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (ang. MRI – magnetic resonance imaging) to jedna z najpopularniejszych metod obrazowania ludzkich tkanek. Jest przy tym całkowicie bezpieczna, nie powoduje bólu czy

Czytaj dalej »
OCT

OCT

OCT to inaczej optyczna tomografia koherencyjna. Technika obrazowania interferencyjnego, dzięki której można uzyskać obrazy przekrojów obiektów z bardzo wysoką rozdzielczością. Metoda jest bardzo często wykorzystywana

Czytaj dalej »
USG (ultrasonografia)

USG

USG (ultrasonografia) to badanie nieinwazyjne, bezpieczne i efektywne, a przez to cieszące się ogromną popularnością w różnych dziedzinach medycyny. Praktycznie nie ma przeciwwskazań do jego

Czytaj dalej »
Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa (w skrócie: TK) to jedno z najczęściej wykonywanych badań obrazowych, dające bardzo duże możliwości diagnostyczne. Zalicza się do procedur bezpiecznych, nieinwazyjnych i skutecznych,

Czytaj dalej »
Analiza paralelometryczna

Analiza paralelometryczna

Analiza paralelometryczna wykonywana jest zawsze podczas projektowania protez szkieletowych oraz protez częściowych płytowych osiadających. Ma na celu zbadanie i dokładne przeanalizowanie kształtu pola protetycznego. Za

Czytaj dalej »
Badanie prospektywne

Badanie prospektywne

Badanie prospektywne odnosi się do przyszłych działań i tym samym pozwala na planowanie szczegółów badania, takich jak choćby zakres zbieranych danych czy czas obserwacji pacjentów.

Czytaj dalej »
Epidemiologia opisowa

Epidemiologia opisowa

Epidemiologia opisowa to dział szeroko pojętej epidemiologii, czyli nauki o występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób, a także o determinantach ich powstawania. Równie ważnym aspektem tej

Czytaj dalej »
Badanie retrospektywne

Badanie retrospektywne

Badanie retrospektywne to często praktykowany model badania, w którym przyczyn zdarzeń zdrowotnych poszukuje się w przeszłości. Innymi słowy, ocenia się wpływ jednostki chorobowej, która pojawiła

Czytaj dalej »
Sialografia

Sialografia

Sialografia to mało inwazyjna metoda pozwalająca na uwidocznienie przewodów gruczołowych oraz miąższu ślinianek przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Zalicza się do technik kontrastowych. Zapisem badania, na

Czytaj dalej »
Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne jest niezwykle ważnym elementem medycyny diagnostycznej. Nierzadko stanowi podstawę, wręcz warunek niezbędny, rozpoznania wielu chorób o różnym podłożu. Znajduje zastosowanie w niemal wszystkich

Czytaj dalej »
Biopsja skóry

Biopsja

Biopsja to zabieg diagnostyczny pozwalający określić charakter zmiany zaobserwowanej podczas badania fizykalnego czy obrazowego. Innymi słowy, gdy lekarz w trakcie czynności diagnostycznych wyczuje lub zobaczy

Czytaj dalej »
Rektoskopia

Rektoskopia

Rektoskopia to badanie końcowego odcinka układu pokarmowego, a więc odbytu, odbytnicy oraz końcowej części esicy. Przebiega z wykorzystaniem sztywnej rurki o średnicy mniejszej niż 2

Czytaj dalej »
Kolonoskopia

Kolonoskopia

Kolonoskopia to standardowa, powszechnie stosowana metoda oceny jelita grubego. Cechuje się niezwykle wysoką skutecznością, dlatego jest wykonywana zarówno jako badanie profilaktyczne, jak i diagnostyczne czy

Czytaj dalej »
Rentgenodiagnostyka

Rentgenodiagnostyka

Rentgenodiagnostyka zgodnie z definicją to metoda wizualizacyjna badania struktury ciała i czynności narządów, w których wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie. Do grona rentgenodiagnostyki zalicza się przede

Czytaj dalej »
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe to jeden z rodzajów zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonywanych w radiologii stomatologicznej, tuż obok zdjęć zgryzowych i zdjęć zębowych. Tradycyjny film do zdjęć skrzydłowo-zgryzowych

Czytaj dalej »
Rezonanas magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (ang. MRI – magnetic resonance imaging) to jedna z najpopularniejszych metod obrazowania ludzkich tkanek. Jest przy tym całkowicie bezpieczna, nie powoduje bólu czy

Czytaj dalej »
OCT

OCT

OCT to inaczej optyczna tomografia koherencyjna. Technika obrazowania interferencyjnego, dzięki której można uzyskać obrazy przekrojów obiektów z bardzo wysoką rozdzielczością. Metoda jest bardzo często wykorzystywana

Czytaj dalej »
USG (ultrasonografia)

USG

USG (ultrasonografia) to badanie nieinwazyjne, bezpieczne i efektywne, a przez to cieszące się ogromną popularnością w różnych dziedzinach medycyny. Praktycznie nie ma przeciwwskazań do jego

Czytaj dalej »
Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa (w skrócie: TK) to jedno z najczęściej wykonywanych badań obrazowych, dające bardzo duże możliwości diagnostyczne. Zalicza się do procedur bezpiecznych, nieinwazyjnych i skutecznych,

Czytaj dalej »
Analiza paralelometryczna

Analiza paralelometryczna

Analiza paralelometryczna wykonywana jest zawsze podczas projektowania protez szkieletowych oraz protez częściowych płytowych osiadających. Ma na celu zbadanie i dokładne przeanalizowanie kształtu pola protetycznego. Za

Czytaj dalej »
Badanie prospektywne

Badanie prospektywne

Badanie prospektywne odnosi się do przyszłych działań i tym samym pozwala na planowanie szczegółów badania, takich jak choćby zakres zbieranych danych czy czas obserwacji pacjentów.

Czytaj dalej »
Epidemiologia opisowa

Epidemiologia opisowa

Epidemiologia opisowa to dział szeroko pojętej epidemiologii, czyli nauki o występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób, a także o determinantach ich powstawania. Równie ważnym aspektem tej

Czytaj dalej »
Badanie retrospektywne

Badanie retrospektywne

Badanie retrospektywne to często praktykowany model badania, w którym przyczyn zdarzeń zdrowotnych poszukuje się w przeszłości. Innymi słowy, ocenia się wpływ jednostki chorobowej, która pojawiła

Czytaj dalej »
Sialografia

Sialografia

Sialografia to mało inwazyjna metoda pozwalająca na uwidocznienie przewodów gruczołowych oraz miąższu ślinianek przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Zalicza się do technik kontrastowych. Zapisem badania, na

Czytaj dalej »
Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne jest niezwykle ważnym elementem medycyny diagnostycznej. Nierzadko stanowi podstawę, wręcz warunek niezbędny, rozpoznania wielu chorób o różnym podłożu. Znajduje zastosowanie w niemal wszystkich

Czytaj dalej »
Biopsja skóry

Biopsja

Biopsja to zabieg diagnostyczny pozwalający określić charakter zmiany zaobserwowanej podczas badania fizykalnego czy obrazowego. Innymi słowy, gdy lekarz w trakcie czynności diagnostycznych wyczuje lub zobaczy

Czytaj dalej »
Rektoskopia

Rektoskopia

Rektoskopia to badanie końcowego odcinka układu pokarmowego, a więc odbytu, odbytnicy oraz końcowej części esicy. Przebiega z wykorzystaniem sztywnej rurki o średnicy mniejszej niż 2

Czytaj dalej »
Kolonoskopia

Kolonoskopia

Kolonoskopia to standardowa, powszechnie stosowana metoda oceny jelita grubego. Cechuje się niezwykle wysoką skutecznością, dlatego jest wykonywana zarówno jako badanie profilaktyczne, jak i diagnostyczne czy

Czytaj dalej »
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie