Zdjęcie ortopantomograficzne

Spis treści

Zdjęcie ortopantomograficzne jest podstawowym radiologicznym badaniem obrazowym w stomatologii. Zaletami tego zdjęcia są: łatwy i szeroki dostęp, duża dokładność oraz niski koszt. Potoczna nazwa tego badania brzmi „zdjęcie pantomograficzne” – oba pojęcia odnoszą się do tego samego rozwiązania diagnostycznego.

Zdjęcie ortopantomograficzne

Zdjęcie ortopantomograficzne – na czym polega?

Zdjęcie ortopantomograficzne to zdjęcie wykonane z wykorzystaniem niskich dawek promieniowania rentgenowskiego, co umożliwia zobrazowanie struktur twardych, a niekiedy także miękkich w obrębie jamy ustnej. Zdjęcia pantomograficzne wykonuje się w specjalnych aparatach RTG, umożliwiających ruch rotacyjny lampy rentgenowskiej i detektora promieniowania względem siebie podczas ekspozycji. W trakcie badania pacjent zagryza zębami siecznymi rowek na specjalnym zagryzaku, opiera podbródek na wsporniku, a jego głowa ustawiona jest symetrycznie. Przez cały czas pacjent musi pozostać w bezruchu. Wykonanie zdjęcia trwa kilkanaście sekund i jest dla pacjenta całkowicie bezpieczne.
Zdjęcie ortopantomograficzne charakteryzuje się niewielką dawką efektywną promieniowania, która wynosi ok. 0,3 mikroSiwerta dla osoby dorosłej i 0,2 mikroSiwerta dla dziecka. Literatura podaje 2 podstawowe techniki, za pomocą których wykonuje się ten rodzaj zdjęć:

  • technika kąta prostego (która jest techniką powtarzalną);
  • technika Cieszyńskiego (zwana również techniką dwusiecznej kąta).

Klasyczna radiografia nie w każdym przypadku pozwala na dokładne zobrazowanie badanego obszaru. Na dwuwymiarowych zdjęciach wewnątrzustnych utracony zostaje wymiar poprzeczny (przedsionkowo-językowy) badanych struktur. Brak trzeciego wymiaru można zastąpić, wykonując zdjęcia wewnątrzustne w projekcji skośnej mezjalnej lub dystalnej. Projekcja skośna jest wykorzystana do zaprezentowania kanałów korzeniowych. Radiogramy wewnątrzustne są więc wciąż najchętniej wykorzystywaną metodą diagnostyki obrazowej, jednak w ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zastosowania tomografii stożkowej CBCT.

Zdjęcie ortopantomograficzne – wskazania

Na zdjęciu ortopantomograficznym zobaczyć można wszystkie zęby, zatoki szczękowe, stawy skroniowo-żuchwowe oraz kości szczęki i żuchwy. Dlatego wykonuje się je u stomatologicznych pacjentów jako podstawowe na pierwszej wizycie oraz przed wizytami u specjalistów: chirurgów, ortodontów, protetyków, periodontologów. Wskazań jest mnóstwo, a do podstawowych należą:

To niezwykle uniwersalne badanie obrazowe, dlatego cieszy się tak dużą popularnością w stomatologii.

Zdjęcie ortopantomograficzne – przeciwwskazania

Badanie ortopantomograficzne wykorzystuje promienie rentgenowskie, które nie są obojętne dla organizmu. Z tego względu nie wykonuje się go w przypadku ciężarnych kobiet oraz niemowląt, dla których nawet tak niewielka dawka promieniowania może być niekorzystna. U starszych dzieci dawki te jednorazowo są jednak obojętne. Dlatego zdjęcie z powodzeniem można wykonać, np. planując leczenie ortodontyczne zębów mlecznych. Brak jest innych przeciwwskazań do zdjęcia ortopantomograficznego.

Zdjęcie ortopantomograficzne – cena

Zdjęcia ortopantomograficzne są stosunkowo niedrogie. Koszt jednego wynosi zaledwie 50-80 zł, choć cena może różnić się w zależności od renomy lekarza i lokalizacji gabinetu. Można także zdecydować się na zdjęcie pojedynczego zęba, wówczas cena nie powinna przekraczać kwoty około 40 zł.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Łukasiewicz B., Łukasiewicz M., Duda M., Zastosowanie CBCT w endodoncji Opis przypadków, Twój Przegląd Stomatologiczny, 9/2019.
  2. Górska R., Konopka T., Periodontologia współczesna, Wydawnictwo MTP, Warszawa 2013.
  3. Karłowska I., Zarys współczesnej ortodoncji, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *