Zdrowie publiczne

Spis treści

Zdrowie publiczne to niezwykle szeroka dziedzina medycyny zajmująca się m.in. epidemiami, higieną, monitorowaniem stanu zdrowia i rozwoju poszczególnych chorób w populacji ogólnej. Bada również czynniki wpływające na jakość życia w kwestii zdrowia fizycznego i psychicznego oraz promuje zdrowy tryb życia.

Zdrowie publiczne

Czym jest zdrowie publiczne?

Zdrowie publiczne jest dziedziną związaną bezpośrednio z medycyną, mającą na celu zapobieganie chorobom, przedłużanie życia i poprawę jego jakości. Jednak inaczej niż medycyna, nie skupia się na leczeniu chorób czy urazów pojedynczych osób. W obszarze jego zainteresowań znajduje się zapobieganie im w wymiarze szerszym – społecznym i środowiskowym. Wymieniając w skrócie, zdrowie publiczne zajmuje się m.in.:

 • badaniem czystości mikrobiologicznej wód, powietrza, żywności;
 • promowaniem zdrowego trybu życia, zwłaszcza w kontekście systematycznej aktywności fizycznej, zdrowej diety, czynników związanych z codziennym życiem;
 • analizą wpływu określonych czynników i niezdrowego stylu życia na rozwój poszczególnych chorób, zwłaszcza chorób cywilizacyjnych i epidemii;
 • monitorowaniem szerzenia się epidemii i pandemii, jak również szukaniem sposobów ma zmniejszenie ich obszarów;
 • higieną i bezpieczeństwem w miejscu pracy;
 • monitorowaniem opieki zdrowotnej w publicznych placówkach.

Aktualnie najpowszechniej wykorzystywaną definicją zdrowia publicznego jest ta ustalona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Brzmi ona następująco: „nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia przez zorganizowany wysiłek społeczeństwa”. Zdrowie publiczne dąży więc do tego, aby w każdych warunkach czuć się dobrze, chronić się przed rozwojem chorób, żyć jak najdłużej w zdrowiu i pełnej sprawności. Można zatem powiedzieć, że interesuje się każdą inną dziedziną medycyny oraz rehabilitacji.

Zdrowie publiczne – studia

Zdrowie publiczne jest kierunkiem międzyobszarowym, integrującym nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej. W ramach nauczania można zdobyć wiedzę na temat prowadzenia i inicjowania działań zmierzających do profilaktyki chorób, przedłużenia życia i promowania zdrowia. Studia stacjonarne I stopnia trwają 3 lata, natomiast II stopnia – 2 lata. Student zdobywa wykształcenie na poziomie magistra. Nauka na tym kierunku daje niezwykle wiele możliwości. Można pracować np. w jednostkach ochrony zdrowia, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, szkołach i uczelniach, mediach oraz agencjach reklamowych. Wszędzie tam, gdzie dużą wagę przykłada się do BHP i szeroko rozumianego zdrowia.

Nabyte w trakcie studiów umiejętności przydadzą się w planowaniu i realizacji działań profilaktycznych, zarządzaniu opieką paliatywną i geriatryczną, czy też diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych oraz uzależnień. W każdym szpitalu, w placówce medycznej, ośrodku rehabilitacji, laboratorium, a nawet w większości firm zajmujących się produkcją dermokosmetyków czy żywności mogą zatrudniać się absolwenci zdrowia publicznego. Absolwent może odpowiadać także za tworzenie programów profilaktycznych, zarządzanie placówkami medycznymi, lub pracę z grupami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w celu edukacji zdrowotnej.

Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest główną, najpopularniejszą organizacją międzynarodową zajmującą się właśnie zdrowiem publicznym. Ciekawostką jest, że wykorzystany w tym celu budżet w latach 2014-2015 wyniósł aż 4 miliardy dolarów. Organizacja ta jest odpowiedzialna za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in.:

 • ustala normy i standardy, np. dotyczące składu lekarstw i jakości żywności;
 • tworzy politykę zdrowotną opartą na wiedzy naukowej;
 • zarządza kryzysami zdrowotnymi;
 • śledzi i ocenia tendencje zdrowotne na świecie.

Na jej czele stoi dyrektor generalny, którego powołuje Światowe Zgromadzenie Zdrowia po mianowaniu przez Radę Wykonawczą. Jednym z głównych organów WHO jest tzw. Światowe Zgromadzenie Zdrowia – najwyższy organ decyzyjny, w którym uczestniczą delegację z wszystkich 194 państw członkowskich.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) [https://www.gov.pl/web/zdrowie/swiatowa-organizacja-zdrowia-who-].
 2. Wojtczak A., Zdrowie Publiczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2024.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *