Pień ramienno-głowowy

Spis treści

Pień ramienno-głowowy (łac. Truncus brachiocephalicus) stanowi najpotężniejsze naczynie odchodzące od łuku aorty. Jego długość sięga 45 mm, natomiast grubość może wynosić nawet 15 mm. Jego główną czynnością jest zaopatrywanie mózgowia w krew tętniczą.

 

Topografia

Pień ramienno-głowowy do przodu graniczy z rękojeścią mostka. Oddzielają go od niego następujące struktury:

  • żyła ramienno-głowowa lewa;
  • grasica;
  • ciało tłuszczowe grasicze;
  • pasma początkowe mięśnia mostkowo-gnykowego i mięśnia mostkowo-tarczowego.

Ku tyłowi od pnia lokalizuje się tchawica, która go skośnie krzyżuje. Po stronie prawej widać żyłę ramienno-głowową prawą, żyłę główną górną i opłucną. Natomiast po stronie lewej umiejscawia się tętnica szyjna wspólna lewa. Ku górze oba te naczynia biegną rozbieżnie. W trójkątnej przestrzeni zawartej między nimi widoczna jest tchawica.

Jak przebiega pień ramienno-głowowy?

Omawiane naczynie jest pierwszą gałęzią łuku aorty. Odchodzi z początkowego odcinka tego łuku na wysokości górnego brzegu przyczepu mostkowego II chrząstki żebrowej. Następnie omawiane naczynie kieruje się skośnie ku górze i zbacza delikatnie w prawą stronę. Sięga tym samym do górnego brzegu stawu mostkowo-obojczykowego prawego, gdzie następuje jego podział na 2 gałęzie.

Jak wspomniano, u swego górnego końca dzieli się ona na 2 gałęzie końcowe:

Ciekawostką jest, że omawiane naczynie charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością. Średnia jego długość wynosi wprawdzie 45 mm, jednak może zawierać się w przedziale 10-55 mm. Również miejsce podziału na dwie gałęzie jest różne – niekiedy podział ten następuje powyżej stawu mostkowo-obojczykowego, a innym razem poniżej tego stawu. Sporadycznie pień ramienno-głowowy może nie występować. Wówczas prawa tętnica podobojczykowa i prawa tętnica szyjna wspólna odchodzą samodzielnie od łuku aorty.

Gałęzie pnia ramienno-głowowego

Pień ramienno-głowowy zazwyczaj nie oddaje gałęzi bocznych. Jedynym wyjątkiem jest rzadki przypadek, gdy oddaje ona tętnicę kręgową prawą lub tętnicę piersiową wewnętrzną. Bardzo sporadycznie można zauważyć także odchodzące od pnia gałązki do grasicy czy oskrzeli czy tętnicę tarczową najniższą

Tętnica tarczowa najniższa jest zazwyczaj nieparzysta. Przebiega od powierzchni przedniej tchawicy ku górze, dochodząc do dolnej części gruczołu tarczowego, który zresztą zaopatruje. Występuje jedynie w około 10% przypadków. Najczęściej właśnie jako gałąź pnia ramienno-głowowego, znacznie rzadziej jako gałąź tętnicy piersiowej wewnętrznej.

Zobacz również: Tętnica szyjna wewnętrzna.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, tom III, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.


Polecane produkty:
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *