Nerw twarzowy

Spis treści

Nerw twarzowy (łac. nervus facialis) to VII nerw czaszkowy. Jest nerwem drugiego łuku skrzelowego. Posiada zarówno włókna ruchowe, jak i czuciowe – z tym, że zdecydowanie przeważa ilość tych pierwszych.

Nerw twarzowy (łac. nervus facialis)

Nerw twarzowy – przebieg

Nerw twarzowy rozpoczyna się jądrem ruchowym pod dnem komory czwartej, niżej i brzusznie od jądra nerwu odwodzącego. Włókna stąd wychodzące biegną dalej w stronę grzbietową okrążając jądro nerwu odwodzącego i tworzą kolano nerwu twarzowego. Można powiedzieć, że rozpoczyna się 2 korzeniami. Grubszy, przyśrodkowy, stanowi właściwy nerw twarzowy, natomiast cieńszy korzeń czuciowy nosi nazwę nerwu pośredniego. Włókna dochodzące do kolana tworzą tak zwaną część pierwszą, z kolei te biegnące za kolanem – część drugą.

Do włókien ruchowych dołączają się włókna nerwu pośredniego. Jego włókna czuciowe zaczynają się w zwoju kolanka, natomiast odnogi dośrodkowe wypustek komórek tego zwoju kończą się w jądrze pasma samotnego.

Włókna wydzielnicze nerwu pośredniego rozpoczynają swój przebieg w jądrze ślinowym górnym leżącym w tworze siatkowatym mostu. Zaopatrują one ostatecznie gruczoł łzowy oraz ślinianki: podżuchwową i podjęzykową.

Odgałęzienia

Odgałęzienia nerwu twarzowego dzieli się na 2 grupy. Pierwsza, to odgałęzienia znajdujące się jeszcze wewnątrz czaszki, natomiast drugą stanowią gałęzie nerwu odchodzące od niego już po opuszczeniu czaszki.

Odgałęzienia nerwu twarzowego wewnątrz części skalistej kości skroniowej to:

 • nerw skalisty większy – unerwia głównie gruczoły w obrębie twarzy (łzowy, nosowe, podniebienne). Oprócz włókien przywspółczulnych zawiera także włókna czuciowe dla błony śluzowej tylnej części jamy nosowej i podniebienia. Według niektórych źródeł prowadzi on włókna ruchowe dla mięśnia dźwigacza podniebienia miękkiego;
 • nerw strzemiączkowy – wnika do mięśnia strzemiączkowego, czyli najmniejszego mięśnia ludzkiego ciała;
 • struna bębenkowa – prowadzi dośrodkowe włókna smakowe i odśrodkowe włókna przywspółczulne.

Nerw twarzowy po wyjściu z czaszki oddaje następujące odgałęzienia:

 • nerw uszny tylny – biegnący dokoła zewnętrznej powierzchni wyrostka sutkowatego do mięśnia usznego tylnego i do brzuśca potylicznego mięśnia potyliczno-czołowego;
 • gałąź dwubrzuścowa – unerwiającą mięsień rylcowo-gnykowy i tylny brzusiec mięśnia dwubrzuścowego;
  splot przyuszniczy.

Po oddaniu tych gałązek pień nerwu twarzowego zagłębia się w miąższ ślinianki przyusznej, w którym rozpada się na część górną (czyli pień jarzmowo-twarzowy) i dolną (czyli pień szyjno-twarzowy). Jest to tak zwany splot przyuszniczy. Części te z kolei dzielą się na szereg gałęzi zespalających się ze sobą, które dochodzą do wszystkich mięśni wyrazowych twarzy wraz z mięśniem szerokim szyi.

Topografia

Nerw twarzowy ukazuje się na powierzchni mózgowia między tylnym brzegiem mostu a konarem móżdżku środkowym.

Naerw twarzowy – obszar unerwienia

Nerw twarzowy składa się z części ruchowej i czuciowej. Część ruchowa, czyli nerw twarzowy w ścisłym tego słowa znaczeniu, zaopatruje mięśnie wyrazowe wraz z mięśniem naczasznym, mięśniem szerokim szyi oraz drobnymi mięśniami małżowiny usznej. Obejmuje także swoim unerwieniem mięśnie: strzemiączkowy, brzusiec tylny mięśnia dwubrzuścowego i rylcowo-gnykowy.

Część pośrednia, czyli nerw pośredni zaopatruje czuciowo:

 • przewód słuchowy zewnętrzny;
 • częściowo powierzchnię przyśrodkową małżowiny usznej;
 • niewielki odcinek skóry położony za małżowiną uszną;
 • przednie 2/3 części języka.

Z kolei włókna przywspółczulne unerwiają wydzielniczo gruczoł łzowy, gruczoły jamy nosowej, podniebienia miękkiego, gardzieli i języka oraz śliniankę podżuchwową i podjęzykową.

Porażenie nerwu twarzowego

Nerw twarzowy częściej od innych nerwów ulega porażeniom obwodowym. Najczęściej bywa porażona część ruchowa i to po jednej stronie. Porażenie może dotyczyć całej części ruchowej nerwu, a zatem wszystkich mięśni połowy twarzy, jak również tylko niektórych grup. Przy całkowitym porażeniu jednostronnym twarz staje się asymetryczna.

W efekcie porażenia mięśnia okrężnego oka, a zwłaszcza jego części łzowej, łzy nie trafiają do kanału nosowo-łzowego i do jamy nosowej, wobec czego występuje łzawienie. Dodatkowo kąt szpary ust po jednej stronie jest opuszczony.

Z kolei w przypadku porażenia włókien czuciowych następuje zniesienie czucia smaku w przednich 2/3 częściach języka. Wrażenia dotykowe są zachowane, ponieważ odbiera je nerw trójdzielny.

Porażenie nerwu twarzowego wymaga natychmiastowego podjęcia leczenia. Niezwykle pomocna w przypadku tej dolegliwości jest dobrze prowadzona fizjoterapia.

Bibliografia

 1. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.
 2. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom V, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 3. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom IV, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *