Pedagog

Spis treści

Pedagog to bardzo ważna osoba pracująca najczęściej w szkołach i przedszkolach. W celu uzyskania takiej specjalizacji, należy ukończyć wyższe studia pedagogiczne oraz odbyć kurs doszkalający ze specjalizacji. Pedagog odpowiada między innymi za diagnozowanie problemów uczniów, rozwiązywanie konfliktów i wspieranie we wszystkich aspektach życia. Współpracuje z rodzicami i kadrą nauczycielską.

Pedagog

Czym zajmuje się pedagog?

Pedagog pracuje w każdej placówce szkolnej. Niesie pomoc nie tylko uczniom, ale i rodzicom, opiekunom czy nawet nauczycielom. W zakresie jego obowiązków znajdują się między innymi:

 • ocenianie problemów uczniów i zapobieganie im;
 • rozwiązywanie konfliktów i problemów na różnych sferach życia;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i nauczycielami;
 • analizowanie ludzkich zachowań;
 • reagowanie na niepokojące zachowania i sytuacje;
 • wspieranie rozwoju uczniów;
 • pomoc w przygotowywaniu zajęć indywidualnych dla uczniów;
 • wspieranie nauczycieli w edukacji trudnych i wymagających uczniów;
 • badanie potrzeb i możliwości danego ucznia.

Innymi słowy pedagog zajmuje się ogólnie rozumianą pomocą pedagogiczno-psychologiczną.

Kiedy udać się do pedagoga?

Warto zaprowadzić dziecko do szkolnego pedagoga zawsze wtedy, gdy:

 • ma problemy domowe, z którymi sobie nie radzi i które przekładają się na jakość nauki;
 • czuje się samotnie, izoluje się od innych uczniów;
 • ma problemy z koncentracją;
 • jest nadpobudliwe, agresywne, wycofane, ciągle smutne czy lękliwe;
 • ma problemy z komunikacją z innymi;
 • uważa, że nie ma wokół nikogo bliskiego;
 • czuje się źle psychicznie.

Nie zawsze wizyta u pedagoga kojarzy się z negatywnymi emocjami. Równie dobrze dziecko może samo udać się do pedagoga gdy jest szczęśliwe i chce podzielić się z kimś pozytywną energią. Pedagog pochwali, zmotywuje do działania i doceni wysiłki, które miały miejsce na drodze osiągania sukcesu. Do pedagoga może udać się także rodzic, gdy:

 • nie może poradzić sobie z wychowaniem dziecka;
 • ma złe relacje z dzieckiem;
 • nie otrzymuje wsparcia w wychowaniu ze strony drugiego rodzica;
 • planuje rozwód i nie wie, w jaki sposób zakomunikować to dziecku;
 • podejrzewa uzależnienie u dziecka.

Z kolei nauczyciele najczęściej odwiedzają pedagoga w przypadku wyjątkowo trudnych uczniów, celem konsultacji swojego podejścia i ewentualnej zmiany toku nauczania.

Cechy dobrego pedagoga

Nie każdy może zostać pedagogiem. Przede wszystkim musi to być osoba obdarzona wyjątkową empatią i cierpliwością – bardzo często dzieci nie mówią wprost, jakie mają problemy. Zadaniem pedagoga jest samodzielne odnalezienie ich przyczyny, a niekiedy nawet zauważenie, że dane problemy istnieją. Wymagana jest spostrzegawczość i wnikliwość. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest sympatia do dzieci – pedagog musi kochać swoją pracę i swoich podopiecznych. Ze względu na pracę z niepełnoletnimi, wymagana jest także wysoka odpowiedzialność. Pedagog musi wzbudzać zaufanie i oferować dyskrecję.

Jak zostać pedagogiem?

Pedagogiem może zostać osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogicznym, a także odbyła praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin. Prawo wykonywania zawodu otrzymuje się po ukończeniu studium kierunkowego i odbyciu potwierdzonego dokumentami stażu zawodowego. Pedagog musi widnieć w rejestrze Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP).

Każdy pedagog może dodatkowo kształcić się w wybranym przez siebie kierunku. Dużą popularnością cieszy się pedagogika wczesnoszkolna i szkolna, choć można także wybrać pedagogikę szkoły wyższej, psychopedagogikę oraz andragogikę.

Ile zarabia pedagog?

Zarobki pedagoga uzależnione są od wielu czynników takich jak miejsce pracy, lokalizacja placówki, wielkość miasta, doświadczenie w pracy. Średnia wynosi 4040 zł brutto, jednak po 5 latach pracy zarobki mogą dojść nawet do 5519 zł brutto.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L., Kluczyńska S., Wojda-Kornacka J., Zdrowie psychiczne młodych dorosłych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 2. Mazur P., Naukowy charakter pedagogiki, Zamojskie Studia i Materiały, 1/2008.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *