Badanie histopatologiczne

Spis treści

Badanie histopatologiczne jest niezwykle ważnym elementem medycyny diagnostycznej. Nierzadko stanowi podstawę, wręcz warunek niezbędny, rozpoznania wielu chorób o różnym podłożu. Znajduje zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach medycyny współczesnej – onkologii, nefrologii, reumatologii, dermatologii, neurologii i wielu innych. Badanie histopatologiczne przeprowadza się na podstawie materiału biologicznego pobranego podczas biopsji.

Badanie histopatologiczne

Na czym polega badanie histopatologiczne?

Badanie histopatologiczne odbywa się w sterylnych warunkach w laboratorium z użyciem medycznego mikroskopu. Pobrana próbka materiału biologicznego umieszczana jest na szkiełku lub w specjalnym miejscu pod mikroskopem, po czym specjaliści dokonują obserwacji jej struktury czy składu. Nierzadko wykorzystuje się preparaty chemiczne celem wywołania pożądanej lub patologicznej reakcji materiału biologicznego.

Badanie histopatologiczne – wskazania

Badania histopatologiczne dostarczają wiele informacji o strukturze tkanek oraz typie komórek zaangażowanych w chorobę. Szerokie spektrum barwień oraz technologii zapewnia wiele możliwości różnicowania i stawiania diagnozy oraz jest pomocne w określaniu rokowania pacjenta. Badania histopatologiczne przydają się również w diagnostyce przeżyciowej tkanek pobranych metodą biopsji lub podczas zabiegów chirurgicznych. Są też nieodłącznym elementem badań sekcyjnych.

Najczęściej badanie histopatologiczne wykonuje się celem potwierdzenia lub wykluczenia podejrzewanego rozpoznania. Innymi słowy, lekarz podczas badań obrazowych zauważa niepokojące zmiany (guzki, narośla, polipy itd.), decyduje się więc na wykonanie ich biopsji (pobranie fragmentu zwykle za pomocą kleszczyków, szczoteczki lub igły). Tak pobrany materiał biologiczny odsyła do laboratorium do badań histopatologicznych. Zdarzają się również sytuacje, w których lekarz odsyła do badań wycięta już całkowicie zmianę. Ma to miejsce np. w dermatologii, gdy po usunięciu pieprzyka określa się poziom jego złośliwości celem szybkiego wdrożenia ewentualnego leczenia onkologicznego.

Co to jest immunohistochemia?

Immunohistochemia to dział medycyny diagnostycznej zajmującej się histopatologią, znajdujący zastosowanie przede wszystkim w onkologii. Metoda pozwala na uwidocznienie w barwnej reakcji poszczególnych białek lub receptorów znajdujących się na powierzchni błony komórkowej bądź w jądrze komórkowym. Polega na zaaplikowaniu do materiału biologicznego nieoznakowanego przeciwciała skierowanego przeciwko poszukiwanemu białku, a następnie powtórzeniu tej czynności z użyciem przeciwciała znakowanego skierowanego przeciwko kompleksowi przeciwciało-antygen. Kompleks ten otrzymywany jest w wyniku pierwszej reakcji. Takie połączenie daje barwną reakcję widoczną pod mikroskopem i ma ogromne znaczenie diagnostyczne.

Badanie histopatologiczne – przeciwwskazania

Nie ma żadnych przeciwwskazań do poddania materiału biologicznego szczegółowej ocenie. Wyróżnia się jedynie przeciwwskazania do biopsji, obejmujące przede wszystkim zaburzenia krzepnięcia krwi czy skazy krwotoczne.

Badanie histopatologiczne – ile się czeka?

Na wynik badania histopatologicznego czeka się od 3 do 14 dni, w zależności od danego laboratorium.

Badanie histopatologiczne – cena

Ocena histopatologiczna tkanek może być wykonana w ramach NFZ, konieczne jest jednak skierowanie. Można ją wykonać także prywatnie, wówczas koszt oscyluje w granicach 40-1000 zł w zależności od rodzaju badania. Przykładowo, badanie cytologiczne szyjki macicy kosztuje średnio 40 zł, natomiast badanie molekularne z oznaczeniem poszczególnych translokacji metodą Fish około 800-900 zł.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Ponikowska M., Procedury pobierania materiału i przygotowywania preparatów do badań histopatologicznych, Życie Weterynaryjne, 2/2020.
  2. Wieczorek M., Histopatologia ogólna i podstawy cytodiagnostyki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 1999.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *