Szyna relaksacyjna (Michigan)

Spis treści

Szyna relaksacyjna (Michigan) to rodzaj szyny stabilizującej, która wykazuje działanie relaksacyjne w stosunku do mięśni okolicy głowy. Wykorzystuje się ją w leczeniu wielu schorzeń nie tylko zgryzu, ale także głowy czy kręgosłupa szyjnego.

Szyna relaksacyjna (Michigan)

Jak wygląda szyna relaksacyjna (Michigan)?

Omawiana szyna pokrywa cały górny łuk zębowy. Przedmiot jest wykonany z tworzywa akrylowego polimeryzowanego na gorąco. W zwarciu centrycznym płaska powierzchnia szyny kontaktuje się z guzkami zwarciowymi zębów bocznych i brzegami siecznymi zębów przednich. Natomiast w zwarciu ekscentrycznym kontakt szyny powinien obejmować tylko kły przeciwstawne. Jest to niezwykle ważne ze względu na korzystny wpływ takiego rodzaju prowadzenia zwarciowych ruchów żuchwy na elektryczną aktywność mięśni żwaczy i przednich wiązek mięśni skroniowych.

Grubość szyny oraz jej dokładny kształt i wymiar powinien być dopasowywany indywidualnie do pacjenta. Ważne, aby nie była zbyt cienka, ponieważ wtedy z pewnością nie zauważymy żadnych efektów terapeutycznych. Szynę przygotowuje się więc indywidualnie w granicach szpary spoczynkowej, czyli w naturalnej pozycji żuchwy.

Jak działa szyna relaksacyjna (Michigan)?

Stosując szynę relaksacyjną Michigan dąży się przede wszystkim do eliminacji lub redukcji zaburzeń położenia struktur anatomicznych stawów skroniowo-żuchwowych. W efekcie następuje repozycja krążków stawowych i likwidacja dolegliwości bólowych wiążących się z patologicznym ułożeniem wspomnianych struktur. Szyna ma więc działanie głównie lecznicze. Aparaty stabilizacyjne mają za zadanie również przywrócić prawidłowy rozkład sił zwarcia, w efekcie czego uzyskuje się:

 • usunięcie przeszkód zwarciowych;
 • ustabilizowanie optymalnej pozycji kłykci;
 • uzyskanie i ustabilizowanie prawidłowych warunków okluzyjnych;
 • relaksację mięśni.

Wykazano, że tego typu szyny w największym stopniu prowadzą do zauważalnego i wyczuwanego spadku napięcia mięśni żwaczy oraz przedniej części mięśni skroniowych. Efekt ten jest znacznie większy niż rezultaty uzyskane w wyniku stosowania aparatów repozycyjnych. Szyna relaksacyjna Michigan jest całkowicie bezpieczna w stosowaniu, ponieważ nie prowadzi do nieodwracalnych zmian, które wymagałyby późniejszych rozległych terapii okluzyjnych.

Zastosowanie szyny relaksacyjnej

Szynę relaksacyjną Michigan można stosować do leczenia między innymi:

 • bruksizmu;
 • napięciowych bólów głowy;
 • czynnościowych zaburzeń w odcinku szyjnym kręgosłupa;
 • nawyków parafunkcyjnych;
 • dysfunkcji przebiegających ze stanem zapalnym torebki stawowej lub błony maziowej;
 • przewlekłego przemieszczenia krążka stawowego z zablokowaniem;
 • niektórych wad zębów;
 • wzmożonego napięcia mięśni układu stomatognatycznego.

Badania wskazują także na praktyczne zastosowanie tego urządzenia w terapii wspomagającej leczenie mialgii. Aparaty stabilizacyjne znajdują zastosowanie w leczeniu dolegliwości bólowych karku oraz subiektywnych zaburzeń słuchu związanych z patologiami w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych.

Szyna relaksacyjna coraz częściej stosowana jest w ortodoncji i protetyce. W pierwszym przypadku poprawia pozycję zębów górnych i tym samym ułatwia całe leczenie ortodontyczne. Ponadto stabilizuje zęby rozchwiane oraz umożliwia uzyskanie centralnego ułożenia głów żuchwy. Z kolei podczas wstępnej fazy leczenia protetycznego stanowi dobre narzędzie stabilizujące zwarcie i wspomagające czynność mięśni. Tutaj również duże znaczenie ma centralne ułożenie głów żuchwy, szczególnie przy wykonywaniu rozległych rekonstrukcji protetycznych.

Koszt szyny relaksacyjnej

Koszt omawianej szyny relaksacyjnej Michigan zależy od wielu czynników, w tym głównie od lokalizacji gabinetu stomatologicznego, renomy lekarza dentysty oraz popularności obiektu. Zazwyczaj jednak kosz waha się w granicach 500-700 zł. Należy pamiętać, że wykonanie szyny relaksacyjnej poprzedza jeszcze jedna wizyta, podczas której ocenia się zgryz pacjenta i wykonuje szereg badań (w tym zdjęcie pantomograficzne), na których podstawie będzie można wykonać szynę.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Chruściel-Nogalska M., Polak-Majcher D., Dalewski B., Frączak B., Przegląd stosowanych szyn zgryzowych w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – na podstawie piśmiennictwa, Dental Forum, 2/2013.
 2. Więckiewicz M., Postępowanie kliniczne i laboratoryjne w wykonawstwie stabilizacyjnej szyny zwarciowej, Dental Forum, 2/2013.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *