Protetyka stomatologiczna

Spis treści

Protetyka stomatologiczna opiera się na wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, chemii, biofizyki, patologii itd., ściśle współdziałając przy tym z wieloma medycznymi dyscyplinami klinicznymi, np. inżynierią medyczną. To dział stomatologii zajmujący się odtwarzaniem pierwotnych warunków zgryzowych po utracie lub uszkodzeniu zębów naturalnych.

Definicje

Leczenie stomatologiczno-protetyczne jest procesem rehabilitacyjnym w pełnym znaczeniu tego określenia. Oznacza to, że jest to rehabilitacja uwzględniająca psychikę pacjenta. Mówi się tak, ponieważ protetyka stomatologiczna ma na celu nie tylko odbudowę morfologiczną utraconych tkanek, ale także czynnościową rehabilitację całego układu stomatognatycznego w zakresie jego podstawowych funkcji, przy zachowaniu wymogów profilaktyki i korzystnym oddziaływaniu na stan psychiczny pacjenta.

Cele protetyki stomatologicznej

Główną, choć nie jedyną metodą terapii protetycznej jest stosowanie różnego typu konstrukcji protetycznych. Są one wykonane indywidualnie dla danego pacjenta. Ogółem określa się je jako protezy stomatologiczne lub protezy zębowe, które spełniają rolę aparatów leczniczo-rehabilitacyjnych. Celem takich protez jest między innymi:

 • przywracanie utraconych bądź niesprawnych funkcji układu stomatognatycznego;
 • eliminowanie parafunkcji i dysfunkcji;
 • zapobieganie schorzeniom podłoża tkankowego;
 • poprawa estetyki twarzy, warunków żucia i mowy.

Tradycyjny zakres protetyki, który ograniczał się do uzupełnienia brakującego uzębienia i ewentualnie części wyrostków zębodołowych oraz szynowania zębów rozchwianych, został obecnie znacznie rozszerzony. Obecnie protetyka stomatologiczna zajmuje się:

 • leczeniem dysfunkcji, zaburzeń okluzji, patologicznego starcia zębów, uszkodzeń pourazowych i pooperacyjnych w zakresie tkanek jamy ustnej i twarzowej części czaszki;
 • leczeniem pierwotnych i wtórnych stomatopatii protetycznych;
 • współudziałem w leczeniu schorzeń przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej;
 • leczeniem zaburzeń czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych, mięśni żucia oraz wad nabytych i wrodzonych;
 • leczeniem protetycznym po zabiegach chirurgicznych związanych z utratą tkanek w obrębie twarzowej części czaszki;
 • szeroko pojętą profilaktyką;
 • leczeniem protetycznym pacjentów w wieku rozwojowym;
 • leczeniem rekonstrukcyjnym z zastosowaniem śródkostnej implantacji szczepów filarowych;
 • poprawą estetyki twarzy i funkcji mowy, a dzięki temu również psychicznego samopoczucia leczonych pacjentów.

Jak zatem widać, protetyka stomatologiczna ma istotny wpływ na jakość życia pacjentów.

Podział przypadków protetycznych

W aspekcie diagnostyczno-terapeutycznym wyróżnia się podział wszystkich przypadków protetycznych obejmujący 2 podstawowe grupy.

Pierwszą grupę stanowią przypadki niepowikłane, czyli diagnostycznie i terapeutycznie proste. Miejscowe warunki podłoża protetycznego jamy ustnej i ogólne cechy osobowości pacjenta są korzystne. Dodatkowo podejrzewa się dobre rokowania przy zastosowaniu podstawowych metod leczenia.

Z kolei do drugiej grupy zalicza się przypadki powikłane, czyli o niepewnym rokowaniu, diagnostycznie i terapeutycznie trudne. Wykazują one niekorzystne warunki miejscowe lub ogólne, czemu towarzyszy znaczny stopień zaawansowania zaburzeń morfologicznych i czynnościowych. Tacy pacjenci wymagają specjalnych metod leczenia.

Metody protetyki stomatologicznej

Wśród najczęściej stosowanych uzupełnień wyróżnia się między innymi:

Są to uzupełnienia stałe. Wyróżnia się jednak również uzupełnienia ruchome, np. różnego rodzaju protezy. Wybór odpowiedniego uzupełnienia zależy głównie od pacjenta, jednak powinna być to decyzja przemyślana i skonsultowana z lekarzem. Może się okazać, że wybrane przez pacjenta uzupełnienie nie będzie optymalnym rozwiązaniem terapeutycznym.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Majewski S., Współczesna protetyka stomatologiczna, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 2014.
 2. Spiechowicz E., Protetyka stomatologiczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *