Nerw przedsionkowo-ślimakowy

Spis treści

Nerw przedsionkowo-ślimakowy (łac. nervus vestibulocochlearis) to VIII nerw czaszkowy. Jest nerwem obu narządów zmysłów umiejscowionych w uchu wewnętrznym, czyli błędniku. Mowa o narządzie równowagi zlokalizowanym w przedsionku i kanałach półkolistych oraz narządzie słuchu zlokalizowanym w ślimaku.

Nerw przedsionkowo-ślimakowy (łac. nervus vestibulocochlearis)

Jak przebiega nerw przedsionkowo-ślimakowy?

Omawiany nerw składa się z 2 części – przedsionkowej i ślimakowej. Część przedsionkowa odpowiada za przewodzenie impulsów z przedsionka i kanałów półkolistych do mózgu, natomiast część ślimakowa – ze ślimaka do mózgu. Każdy z nich posiada zwój leżący w błędniku. Zwoje te zbudowane są z komórek dwubiegunowych i odpowiadają zwojom rdzeniowym nerwów rdzenia kręgowego.

Zobacz również: Ucho wewnętrzne.

Część przedsionkowa

Włókna obwodowe omawianej części nerwu mają swój początek w powierzchniach zmysłowych narządu równowagi, a dokładniej w:

  • grzebieniach bańkowych wszystkich 3 przewodów półkolistych;
  • plamce woreczka błędnika błoniastego;
  • plamce łagiewki błędnika błoniastego.

Z sąsiadujących ze sobą baniek przedniego i bocznego przewodu półkolistego wychodzą następujące nerwy:

  • bańkowy przedni;
  • bańkowy boczny.

Z kolei z plamki łagiewki wychodzi nerw łagiewkowy. Wszystkie wymienione nerwy łączą się ze sobą we wspólny pień, zwany nerwem łagiewkowo-bańkowym. Pień ten wychodzi z przedsionka poprzez otworki zlokalizowane w polu przedsionkowym górnym dna przewodu słuchowego wewnętrznego. Ostatecznie wstępuje do tego przewodu, przebiegając bocznie od nerwu twarzowego.

Gałąź wychodząca z plamki woreczka – nerw woreczkowy – przedostaje się do przewodu słuchowego wewnętrznego. Następnie nerw woreczkowy i nerw bańkowy tylny łączą się ze sobą tworząc w efekcie gałąź dolną nerwu przedsionka, zwaną również nerwem woreczkowo-bańkowym. W miejscu połączenia gałęzi górnej z gałęzią dolną włącza się zwój przedsionkowy. Lokalizuje się on na dnie przewodu słuchowego wewnętrznego. W zwoju tym rozróżniamy 2 części – górną i dolną.

Część ślimakowa

Zaopatruje przede wszystkim narząd spiralny ślimaka. Rozpoczyna się wypustkami obwodowymi, które oplatają komórki słuchowe narządu spiralnego. Włókna nerwowe biegną najpierw przez obszerne przestrzenie międzykomórkowe narządu spiralnego, zwanego także narządem Cortiego. Następnie wnikają przez blaszkę spiralną kostną do zwoju spiralnego we wrzecionku ślimaka.

Wypustki dośrodkowe komórek zwoju spiralnego u podstawy wrzecionka wstępują do przewodu słuchowego wewnętrznego. Dalej przechodzą poszczególnymi pęczkami włókien przez otworki w dnie przewodu słuchowego wewnętrznego. W przewodzie słuchowym wewnętrznym pęczki nerwowe łączą się ze sobą i w rezultacie wytwarzają nerw ślimaka. Ten z kolei łączy się z nerwem przedsionka. W ostateczności powstaje nerw przedsionkowo-ślimakowy.

W obrębie mózgowia obie części nerwu znowu się rozchodzą. Włókna części ślimakowej kierują się do swoich dwóch jąder krańcowych leżących w głębi najszerszej części dołu równoległobocznego.

Nerw przedsionkowo-ślimakowy – unaczynienie

Omawiany nerw jest zaopatrywany przez tętnicę błędnika odchodzącą od tętnicy podstawnej mózgu. Natomiast w przewodzie słuchowym wewnętrznym dzieli się ona na tętnicę przedsionkową i tętnicę ślimakową.

Co unerwia nerw przedsionkowo-ślimakowy?

Część przedsionkowa prowadzi impulsy z nabłonka zmysłowego łagiewki i woreczka oraz z przewodów półkolistych. Impulsy te odpowiadają za zachowanie równowagi. Natomiast część ślimakowa jest właściwym nerwem słuchowym i odpowiada za odbiór wrażeń dźwiękowych. Jednocześnie część ślimakowa jest znacznie bardziej podatna na różnego rodzaju uszkodzenia.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom V, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *