Podniebienie

Spis treści

Podniebienie tworzy górną ścianę jamy ustnej. Dzielimy je na podniebienie twarde oraz miękkie. Jest to przestrzeń między jamą nosową a gębową.

Podniebienie miękkie

Tę strukturę stanowią dwa pokłady błony śluzowej – górny i dolny, a także mięśnie, rozcięgno i gruczoły zawarte pomiędzy nimi.

W ustawieniu spoczynkowym zwisa ono łukiem ku tyłowi i dołowi od podniebienia twardego. Z kolei na jego wolnej (tylnej) części widać stożkowate przedłużenie, zwane języczkiem podniebiennym. Od niego rozpoczynają się łuki:

  • podniebienno-językowy – dochodzący do brzegu nasady języka;
  • podniebienno gardłowy – dochodzący do bocznej ściany gardła na wysokości rogu górnego chrząstki tarczowatej.

Podniebienie twarde

Zrąb kostny podniebienia twardego tworzą:

  • wyrostki podniebienne obu szczęk;
  • blaszki poziome kości podniebiennych.

Jest on pokryty od góry i od dołu błoną śluzową. Błona śluzowa w przedniej części podniebiena twardego silnie zrasta się z okostną. Natomiast w części tylnej między nią a okostną znajduje się warstwa drobnych gruczołów ślinowych, tak zwanych gruczołów podniebiennych.

Dalej, tuż za pierwszymi siekaczami w linii symetrii widać na czaszce pozbawionej błony śluzowej otwór przysieczny. W jego okolicy znajduje się niewielka brodawka zwana brodawką przysieczną. Następnie, w linii pośrodkowej podniebienia twardego biegnie pasmo łącznotkankowe – szew podniebienia. W części przedniej biegną od szwu ku bokom, zwykle 2-4, fałdy błony śluzowej, czyli fałdy podniebienne poprzeczne. Występują one silniej u zwierząt, zaś u człowieka widoczne są jedynie w młodym wieku. Później zanikają.

Kanał przysieczny pozostaje w związku z narządem przylemieszowym, który jako narząd szczątkowy u człowieka nie odgrywa większej roli.

Zobacz również: migdałki podniebienne

Unerwienie

Podniebienie unerwiają czuciowo nerwy podniebienne pochodzące z nerwu trójdzielnego. Dokładniej omawiając są to nerwy podniebienne: mniejsze (unerwiają podniebienie miękkie) oraz większe (unerwiają podniebienie twarde).

Unaczynienie

Podniebienie twarde jest unaczynione głównie dzięki tętnicy podniebiennej większej, z kolei podniebienie miękkie zawdzięcza swe unaczynienie tętnicom podniebiennym mniejszym i wstępującej oraz gardłowej wstępującej.

Bibliografia

  1. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.
  2. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *