Benzodiazepiny

Spis treści

Benzodiazepiny to leki o działaniu głównie uspokajającym, przeciwlękowym i przeciwdrgawkowym. Znajdują niezwykle szerokie zastosowanie w medycynie, nie tylko wśród pacjentów psychiatrycznych. Ich stosowanie powinno być jednak ostrożne, jako że może powodować uzależnienie. Benzodiazepiny oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, a konkretnie na czynność kwasu gamma-aminomasłowego.

benzodiazepiny
Adinazolam – środek uspokajający z grupy triazolobenzodiazepin, które są benzodiazepinami połączonymi z pierścieniem triazolowym.

Czym są benzodiazepiny?

Obecnie dostępnych jest wiele leków z tej grupy – różnią się one między sobą budową, właściwościami farmakokinetycznymi i działaniem klinicznym. Klasyfikacja benzodiazepin najczęściej opiera się na okresie półtrwania leku. Do benzodiazepin krótkodziałajacych zalicza się: brotizolam, loprazolam, triazolam. Benzodiazpiny średniodługodziałające to przede wszystkim: bromazepam, lorazepam, nitrazepam, oksazepam czy temazepam. Z kolei do benzodiazepin długodziałajacych zalicza się chlordiazepoksyd, diazepam, florazepam, ketazolam, klobazam, klorazepat, metaklozepam, oksazolam. Benzodiazepiny stanowią najczęściej przepisywane przez lekarzy lekami psychotropowe, choć ich zastosowanie w ostatnich latach i tak znacznie spadło.

Benzodiazepiny – zastosowanie

W ośrodkowym układzie nerwowym nasilają oddziaływanie najważniejszego naturalnego neuroprzekaźnika o działaniu hamującym, którym jest kwas gamma-aminomasłowy (GABA), na określone receptory. Pobudzenie receptorów GABA-ergicznych skutkuje zwiększeniem napływu jonów chlorkowych do wnętrza komórki, to zaś doprowadza do wystąpienia hiperpolaryzacji neuronu. W efekcie leki te wywołują działanie uspokajające, nasenne, amnestyczne, miorelaksacyjne oraz przeciwdrgawkowe. Benzodiazepiny mają więc zastosowanie w terapii między innymi następujących schorzeń:

 • zaburzenia lękowe uogólnione;
 • zaburzenia lękowe z napadami paniki;
 • fobie społeczne;
 • katatonia;
 • bezsenność;
 • nadmierne pobudzenie;
 • objawy związane z odstawieniem substancji psychoaktywnych;
 • akatyzja i dyskinezy;
 • zachowania agresywne w przebiegu schizofrenii;
 • zaburzenia afektywne;
 • zaburzenia behawioralne.

Kontrowersyjne pozostaje podawanie benzodiazepin osobom starszym, jako że są one bardziej narażone na rozwój uzależnienia od leków. Decyzję o przepisaniu leków zawsze podejmuje lekarz po uzyskaniu informacji, czy leczenie nimi przewyższy ewentualne konsekwencje.

Zobacz również: NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Bezpieczeństwo benzodiazepin

Omawiane leki uznawane są za bezpieczne, o ile będą stosowanie zgodnie ze wskazaniami, po wykluczeniu wszelkich przeciwwskazań. Należy przyjmować je krótkotrwale, aby nie dopuścić do wystąpienia powikłań czy przyzwyczajenia się organizmu. Podawane w standardowych dawkach doustnych nie wykazują znaczących efektów toksycznych w stosunku do układu autonomicznego, układu krążenia czy układu oddechowego. Do najczęściej występujących działań niepożądanych zaliczamy przede wszystkim:

 • senność;
 • zawroty głowy;
 • pogorszenie sprawności psychoruchowej, w tym wzrost ryzyka upadków.

Rzadziej pojawiają się:

 • zaburzenia pamięci;
 • zaburzenia widzenia;
 • bóle głowy;
 • suchość w ustach;
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Benzodiazepiny stosowane podczas ciąży mogą powodować wady u płodów. Duże dawki, zwłaszcza podawane parenteralnie, mogą indukować depresję oddechową. Dodatkowo, przewlekłe przyjmowanie benzodiazepin powoduje rozwój tolerancji, szczególnie na ich działanie uspokajające i przeciwdrgawkowe. Nagłe zaprzestanie przyjmowania może skutkować wówczas wystąpieniem zespołu abstynencyjnego.

Przeciwwskazania do stosowania benzodiazepin

Benzodiazepiny nie powinny być przyjmowane przez pacjentów z poważnymi chorobami układu oddechowego, np. przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy bezdechem sennym. Ze względu na potencjał uzależniający nie powinny być stosowane przez pacjentów z uzależnieniem od leków czy narkotyków w wywiadzie (także w przeszłości). Przeciwwskazaniem jest ciąża, jako że benzodiazepiny mogą negatywnie wpływać na rozwój płodu. Dodatkowo wśród względnych przeciwwskazań znajdują się: miastenia i depresja. Leki z tej grupy są dostępne wyłącznie na receptę, którą przepisuje lekarz psychiatra.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Basińska-Starzycka A., Jamroży A., Habrat B., Odstawienie benzodiazepin i leczenie zespołów abstynencyjnych u osób uzależnionych – indywidualizacja postępowania w oparciu o monitoring kliniczny i farmakokinetyczny, Alkoholizm i Narkomania, 1/2009.
 2. Bieńkowski P., Benzodiazepiny – przegląd podstawowych wskazań do stosowania w psychiatrii, Psychiatria, 1/2016.
 3. Basińska-Szafrańska A., Benzodiazepiny – zalety i ryzyko stosowania, Psychiatria po Dyplomie, 1/2013.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *