Mięśnie podgnykowe

Spis treści

Mięśnie podgnykowe (łac. Musculi infrahyoidei), w liczbie 4, tworzą dwie warstwy – powierzchowną oraz głęboką. Zalicza się je do grupy środkowej mięśni szyi.

Budowa

W warstwie powierzchownej znajdują się mięśnie:

 • mostkowo-gnykowy;
 • łopatkowo-gnykowy.

Z kolei w warstwie głębokiej, mięśnie:

 • mostkowo-tarczowy;
 • tarczowo-gnykowy.

Należy wiedzieć, że w otoczeniu tych mięśni znajduje się kilka kaletek maziowych.

Mięsień mostkowo-gnykowy

Występuje w postaci taśmy mięśniowej szerokości około 1,5-2,5 cm. Rozpina się między klatką piersiową a kością gnykową. Przyczepy można opisać następująco:

 • przyczep początkowy – tylna powierzchnia rękojeści mostka, stawu mostkowo-obojczykowego i końca mostkowego obojczyka;
 • przyczep końcowy – trzon kości gnykowej.

Mięsień łopatkowo-gnykowy

Powstał z części bocznej mięśnia mostkowo-gnykowego, której początek przesunął się bocznie aż na łopatkę. W części środkowej omawiany mięsień posiada ścięgno pośrednie, które dzieli mięsień na brzusiec dolny i górny. Przyczepy mięśnia można opisać następująco:

 • przyczep początkowy – część boczna górnego brzegu łopatki, więzadło poprzeczne łopatki;
 • przyczep końcowy – trzon kości gnykowej.

Mięsień mostkowo-tarczowy

To płaski i bardzo cienki mięsień o kształcie wydłużonego czworoboku. Rozpina się między mostkiem a chrząstką tarczowatą. Przyczepy mięśnia są następujące:

 • przyczep początkowy – tylna powierzchnia rękojeści mostka, chrząstka pierwszego żebra;
 • przyczep końcowy – kresa skośna chrząstki tarczowatej.

Mięsień tarczowo-gnykowy

Biegnie w przedłużeniu mięśnia poprzedniego. Jest płaski i bardzo cienki. Jego przyczepy są następujące:

 • przyczep początkowy – kresa skośna chrząstki tarczowatej;
 • przyczep końcowy – trzon i rogi większe kości gnykowej.

Kaletki maziowe

Wyróżnia się 3 główne kaletki maziowe:

 • podskórna wyniosłości krtaniowej – występuje przeważnie tylko u starszych mężczyzn, przy czym często nie występuje wcale. Jest nieparzysta i leży w tkance podskórnej do przodu od części górnej chrząstki tarczowatej;
 • mięśnia mostkowo-gnykowego – występuje prawie stale, przy czym u mężczyzn jest silniej rozwinięta niż u kobiet. Znajduje się ona przy przyczepie końcowym mięśnia mostkowo-gnykowego między nim a błoną gnykowo-tarczową w pobliżu linii pośrodkowej;
 • mięśnia tarczowo-gnykowego – tak jak poprzednia, również występuje prawie stale. Leży bocznie od poprzedniej na błonie tarczowo-gnykowej, między nią a górnym końcem mięśnia tarczowo-gnykowego.

Czynność

Wspólne działanie opisanych mięśni obejmuje głównie ustalenie kości gnykowej. W efekcie staje się ona punktem podporu w pracy mięśni języka lub przy obniżaniu żuchwy.

Mięsień tarczowo-gnykowy unosi chrząstkę tarczowatą wraz z całą krtanią podczas połykania kęsów, przy czym wejście do krtani zostaje zamknięte wskutek pochylenia się nagłośni ku tyłowi. Mięsień łopatkowo-gnykowy napina blaszkę przedtchawiczą powięzi szyi oraz zwiększa światło żyły szyjnej wewnętrznej. Wraz z mostkowo-gnykowym obniża on kość gnykową, a mięsień mostkowo-tarczowy obniża chrząstkę tarczowatą.

Działanie mięśni podgnykowych na mostek i żebra jest minimalne, jednak w przypadku odczuwania wielkiego braku powietrza, mogą one brać pewien udział w ruchach wdechowych klatki piersiowej.

Unaczynienie

Mięśnie podgnykowe unaczynione są przez układ tętnicy szyjnej zewnętrznej i tętnicy podobojczykowej. Głównym źródłem krwi są dwa pnie tętnicze: tętnica tarczowa górna i tętnica tarczowa dolna.

Unerwienie

Mięśnie podgnykowe (z wyjątkiem tarczowo-gnykowego) unerwione są przez gałązki splotu szyjnego, dochodzące drogą pętli szyjnej. Każdy z brzuśców mięśnia łopatkowo-gnykowego otrzymuje oddzielną gałązkę.

Mięsień tarczowo-gnykowy posiada oddzielną gałązkę nerwu podjęzykowego.

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *