Epidemiologia opisowa

Spis treści

Epidemiologia opisowa to dział szeroko pojętej epidemiologii, czyli nauki o występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób, a także o determinantach ich powstawania. Równie ważnym aspektem tej nauki jest epidemiologia analityczna, odnosząca się do porównywania wielkości zmiennych badanych w zależności od zmiennych cechujących narażenie na czynniki (tzw. czynniki ryzyka chorób) lub zmniejszających ryzyko zachorowania (np. szczepienia).

Epidemiologia opisowa

Co to jest epidemiologia?

Epidemiologia jest bardzo ważną nauką związaną bezpośrednio z medycyną i ochroną zdrowia. Odnosi się do oceny występowania i uwarunkowań różnego rodzaju chorób, zaburzeń zdrowotnych czy dolegliwości w określonych populacjach ludzkich. Obejmuje również system działań wykorzystujących uzyskane w ten sposób informacje do zmniejszania rozpoznanych problemów zdrowotnych w populacji. Do głównych założeń epidemiologii można zaliczyć:

 • dokładne poznanie naturalnego przebiegu i historii choroby;
 • ocenę działań interwencyjnych;
 • opis stanu zdrowia całej badanej populacji;
 • określenie czynników ryzyka i ich faktyczny wpływ na rozwój chorób;
 • rozpoznanie przyczyn chorób.

Zgodnie z założeniami epidemiologii, choroby wśród ludzi nie pojawiają się w sposób losowy. Zawsze istnieją czynniki wpływające na ich wystąpienie, a zadaniem specjalistów jest ich określenie. Czynniki ryzyka mogą (i powinny) być identyfikowane w badaniach epidemiologicznych.

Na czym polega epidemiologia opisowa?

Ważną częścią omówionej nauki jest epidemiologia opisowa. Wyjaśniając w skrócie, jest to najprostsze badanie polegające na dokładnym opisie częstości występowania zjawisk zdrowotnych wraz z uwzględnieniem czynników ryzyka. Ten dział epidemiologii zajmuje się więc zbieraniem, analizowaniem i systematyzowaniem danych o zachorowaniach i narażeniu ludzi w populacji, uwzględniając charakterystykę danych osób, czas zachorowania oraz miejsce zachorowania lub narażenia.

Właściwie przygotowany opis epidemiologiczny powinien zawierać następujące składowe:

 • opis pojedynczych przypadków bądź całej serii przypadków;
 • opis badanego zdarzenia odnoszący się do próby lub populacji, której liczebność stanowi mianownik miar epidemiologicznych.

Wszystkie badane zdarzenia zawsze opisuje się w kategoriach czasu, miejsca i osoby. Znaczenie mają wszystkie dane szczegółowe, takie jak płeć, wiek lub przedział wiekowy, a także inne cechy charakterystyczne dla badanych osobników.

Zobacz również: Badanie retrospektywne.

Pozostałe dziedziny epidemiologii

Epidemiologia opisowa, choć jest kluczowa i stanowi podstawę całej nauki, nie jest jedyną stosowaną metodą charakterystyki schorzeń. Do pozostałych dziedzin tej istotnej nauki zaliczamy epidemiologię:

 • analityczną – sprawdzanie zależności między narażeniem, a jego efektem (związki przyczynowe i czynniki ryzyka). Stosuje się tu grupy kontrolną oraz badaną;
 • stosowaną – zajmuje się praktycznym wykorzystaniem wiedzy epidemiologicznej celem profilaktyki chorób oraz ich zwalczania;
 • terenową – dział epidemiologii stosowanej, w którym badania i działania profilaktyczne wykorzystuje się w terenie, np. na terenach miejscowości, na których doszło do masowego zachorowania.

Epidemiologia ma duże znaczenie również w dzisiejszych czasach. Na podstawie jej analiz można zapobiegać i leczyć wiele chorób, w tym także zakaźnych.

Bibliografia

 1. Jędrychowski W., Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 2. Epidemiologia. Od teorii do praktyki. Opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *