Endodoncja

Spis treści

Endodoncja to dziedzina stomatologii zajmująca się anatomią, histologią i fizjologią tak zwanego endodontium. Jednocześnie zajmuje się ona etiologią, epidemiologią, patologią, profilaktyką i leczeniem chorób endodontium i tkanek okołowierzchołkowych. Podstawową metodą wykorzystywaną w tej dziedzinie jest leczenie kanałowe. Ze względu na to, że nie ma polskiego określenia na współczesne „endodontium” powszechnie używa się nazwy miazga lub zębina – w zależności od potrzeb.

Endodoncja

Źródło fotografii: drkittel.pl

Czym jest miazga i zębina?

Miazga to galaretowata tkanka łączna, która z wiekiem ulega zmianom zwyrodnieniowym. Z kolei zębina to zmineralizowana tkanka łączna z siecią kanalików zębinowych, w których znajdują się wypustki komórek zębinotwórczych. Komórki zębinotwórcze występują poza jej obrębem, tworząc zewnętrzną warstwę miazgi. Obie struktury rozwijają się z brodawki zębowej i wiążą się ze sobą strukturalnie oraz funkcjonalnie.

Wrażliwość zębiny na bodźce w dużym stopniu zależy zatem od stanu miazgi, której reakcje są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w zębinie. Odkładająca się zębina wtórna może doprowadzić do znacznego zmniejszania jamy zęba lub całkowitego jej wypełnienia.

Choroby miazgi

W większości przypadków choroby miazgi rozwijają się na tle drążącego procesu próchnicowego. Czesto występują również w zębach z uszkodzeniami niepróchnicowego pochodzenia, a nawet w miazdze zębów pozornie zdrowych, niedotkniętych żadnym procesem chorobowym. Największą grupę czynników etiologicznych stanowią przyczyny zakaźne, zaś do tych niezakaźnych zalicza się bodźce: termiczne, mechaniczne i chemiczne.

Prawidłowe rozpoznanie schorzeń miazgi umożliwia dokładna analiza objawów subiektywnych i obiektywnych. Z kolei wybór właściwej metody postępowania uzależniony jest właśnie od rozpoznania. Wszystkim tym zajmuje się endodoncja.

Rozpoznawanie rodzajów bólu

W celu oceny stanu miazgi stworzono pewien model objawów bólowych i reaktywności miazgi na bodźce termiczne, mechaniczne oraz elektryczne. W związku z tym rozróżnia się 2 zasadnicze rodzaje bólów:

  • sprowokowany – pojawia się w efekcie działania bodźców termicznych, mechanicznych i chemicznych. Zanika po ustąpieniu działania bodźca i jest prawidłową reakcją zdrowej miazgi. Ból sprowokowany przedłużony utrzymuje się przez parę minut po ustąpienia działania bodźca i jest wskaźnikiem toczącego się procesu zapalnego w miazdze;
  • samoistny – powstaje bez udziału bodźców zewnętrznych. Uważa się, że wskazuje on na ostre lub przewlekłe zaostrzone zapalenie miazgi.

Ważnym wskaźnikiem rozpoznawczym jest nasilenie bólów samoistnych i długość przerw między nimi. Silne i długotrwałe ataki bólu wiążą się raczej z obfitym wysiękiem i licznymi ogniskami martwicy w obrębie żywej miazgi. Gdy martwica obejmuje całą miazgę, ból maleje lub znika. Uważa się, że ból o umiarkowanym nasileniu, trwający krótko, jest charakterystyczny dla zapaleń początkowych. Silne i długie bóle wiążą się raczej z zaawansowanymi stanami zapalnymi.

Leczenie endodontyczne

W leczeniu endodontycznym można stosować metody przeżyciowe, czyli mające na celu utrzymanie żywej miazgi w całości lub w części. Warto zachować chociaż część żywej miazgi, ponieważ stanowi ona najlepszą barierę ochronną przed ewentualnymi powikłaniami miejscowymi i ogólnymi, wynikającymi z obecności w ustroju martwej miazgi.

Do metod biologicznych (przeżyciowych) leczenia miazgi zalicza się:

  • przykrycie pośrednie;
  • przykrycie bezpośrednie;
  • amputację przeżyciową (pulpotomię);
  • ekstyrpację w znieczuleniu, która częściowo spełnia warunki leczenia biologicznego.

Wymienione metody dążą do tego samego celu, chociaż różnią się wskazaniami i techniką zabiegu.

Wyróżnia się również metody mortalne (wyłuszczenia miazgi po jej uśmierceniu), które stosuje się w przypadku nieodwracalnych zapaleń miazgi, gdy istnieją przeciwwskazania do leczenia biologicznego. Wśród metod mortalnych wyróżnia się:

  • amputację mortalną, czyli wyłuszczenie miazgi komorowej;
  • ekstyrpację mortalną, czyli całkowite wyłuszczenie miazgi;
  • mortalną kombinowaną amputacyjno-ekstyrpacyjną.

Endodoncja to obszerny dział stomatologii wymagający dużej wiedzy i doświadczenia lekarza.

Bibliografia

  1. Jańczuk Z., Stomatologia zachowawcza, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *