Zęby u osób starszych

Spis treści

Zęby u osób starszych różnią się wyglądem i strukturą od zębów osób młodszych, ponieważ zmiany występujące w tkankach wiążą się z ich aktywnością biologiczną i naturalnym procesem starzenia się. W efekcie wraz z wiekiem zęby stają się matowe i ciemnieją.

Zęby u osób starszych

Zęby u osób starszych

Powszechnie wiadomo, że stan uzębienia koreluje z ogólnym stanem zdrowia. Ludzie w starszym wieku często wykazują liczne problemy zdrowotne, w związku z czym przykładają mniejszą uwagę do higieny jamy ustnej. W pierwszej kolejności zauważa się zmianę koloru i kształtu zębów u seniorów, a następnie zmiany w szkliwie, zębinie i miazdze zęba. Wszystkie te zmiany zostały opisane poniżej. Dodatkowo zauważa się jednak także:

  • przemieszczanie przyczepu nabłonkowo-łącznotkankowego w kierunku do wierzchołka korzenia;
  • wydłużenie się koron zębów;
  • zanik wyrostków zębodołowych;
  • powolne i równomierne obniżenie się szyjek zębów, a następnie korzeni.

Zmiana koloru

Zmiany barwne występują wyraźnie w wieku 50-60 lat i są spowodowane przekształceniami jakościowymi zachodzącymi w zębinie i szkliwie. Często towarzyszą temu przebarwienia środkami spożywczymi, paleniem papierosów, a także nagromadzeniem w szkliwie jonów metali, takich jak miedź, żelazo czy cyna. Zażółcenie korzeni zębów stanowi także naturalną oznakę starzenia się. Zmiany w zabarwieniu zębów wiążą się również z naturalną w pewnym wieku utratą zdolności wbudowywania lub dyfuzji w ich strukturę jonów.

Zmiana kształtu

Jest wynikiem zużycia zębów, niektórych nawyków i indywidualną podatnością tkanek na ścieranie. Krótko po wyrznięciu zębów obserwuje się starcie guzków zębów siecznych. Wraz z wiekiem obserwuje się natomiast dalsze fizjologiczne ścieranie zębów, które poza brzegami siecznymi obejmuje również powierzchnie żujące i styczne zębów. Ponadto zęby u osób starszych są znacznie bardziej kruche i podatne na złamania.

Zmiany w szkliwie

W wyniku fizjologicznego ścierania się zębów następuje pewna utrata substancji szkliwa. Wraz z upływem lat zmniejsza się ilość składników organicznych, a zwiększa nieorganicznych. W efekcie powoduje to, że szkliwo traci swój naturalny połysk i staje się mniej przezierne. Postępująca mineralizacja i dyfuzja niektórych jonów metali ze śliny do szkliwa powoduje zmianę jego zabarwienia. Ta postępująca mineralizacja początkowo może być korzystna, ponieważ szkliwo jest wówczas mniej podatne na działanie kwasów, a tym samym na próchnicę. Jednak wraz z wiekiem, kiedy szkliwo ulega ścieńczeniu, procesy demineralizacji przebiegają znacznie szybciej i głębiej, a więc możliwość powstania i rozwoju próchnicy znacznie zwiększa się u ludzi starszych.

Zmiany w zębinie

Zmiany zachodzące w zębinie charakteryzują się wzrostem tworzenia zębiny wtórnej fizjologicznej i stopniową obliteracją kanalików zębinowych. Zębina wtórna fizjologiczna odkłada się początkowo głównie w sklepieniu i dnie komory zębów, a w mniejszym stopniu w jej ścianach. Wraz z wiekiem następuje zanik wilgotności zębiny, prowadząc do kruchości zęba. W efekcie zmian morfologicznych zachodzących w zębinie następuje obniżenie jej reaktywności na wszelkiego rodzaju bodźce. Manifestuje się to słabszym odczuwaniem dolegliwości bólowych.

Zmiany miazgi zębów

W rezultacie wytwarzania zębiny wtórnej zmniejsza się przestrzeń dla miazgi zębów. Tym samym zmniejsza się masa miazgi i liczba elementów komórkowych. Progresywnie zmniejsza się liczba zakończeń nerwowych, a redukcji ulega długość i średnica włókien. W zaawansowanym wieku miazga zęba wykazuje obniżenie wrażliwości i zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na uraz. U ludzi starszych procesy obronne i naprawcze przebiegają wolniej. Ponadto gorsze są wyniki leczenia biologicznego, przy czym rzadko dochodzi do wytworzenia mostu zębinowego.

Podsumowanie

Zęby u osób starszych są znacznie bardziej podatne na zmiany zarówno próchnicowe, jak i nie wiążące się z próchnicą, lecz powodujące ubytki w uzębieniu. Tkanki te stają się delikatniejsze, bardziej kruche i podatne na zmiany. Dlatego w tej grupie wiekowej zaleca się częstsze wizyty kontrolne u stomatologa oraz dbanie o prawidłową higienę jamy ustnej.

Zobacz również: Zęby u dzieci.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Barczak K., Palczewska-Komsa M., Buczkowska-Radlińska J., Fizjologiczne i patologiczne zmiany zachodzące w zębach i przyzębiu związane z wiekiem, Geriatria, 10/2016.
  2. Barczak K., Stan zębów i przyzębia u seniorów z domów pomocy społecznej i domów rodzinnych w województwie zachodninopomorskim, Annales Academiae Medicae Stetinensis, 2/2011.
  3. Jańczuk Z., Stomatologia zachowawcza, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *