Szwy czaszki

Spis treści

Szwy czaszki to więzozrosty spotykane w miejscach połączeń kości powstałe na podłożu łącznotkankowym. Występują w postaci wąskich pasm łączących poszczególne kości.

Rodzaje

Szwy czaszki można podzielić ze względu na lokalizację na szwy:

 • sklepienia czaszki;
 • bocznej ściany czaszki;
 • części twarzowej czaszki.

Szwy sklepienia czaszki

Wyróżnia się tu następujące szwy:

 • strzałkowy;
 • węgłowy;
 • czołowy;
 • klinowo-czołowy.

Szew strzałkowy umiejscawia się na sklepieniu czaszki dokładnie w linii pośrodkowej. Łączy dwie kości ciemieniowe. U dzieci poniżej 2 roku życia przechodzi na kość czołową tworząc szew czołowy. Mniej więcej około 2. roku życia szew ten zanika, choć w 10% przypadków pozostaje trwały przez całe życie.

Szew węgłowy to połączenie między kością ciemieniową a kością potyliczną. Odchodzi od tylnego końca szwu strzałkowego. Natomiast na bocznej ścianie czaszki widać szew klinowo-czołowy. Łączy on kość czołową ze skrzydłem większym znajdującym się na kości klinowej.

Szwy bocznej ściany czaszki

W tej grupie wyróżnić można szwy:

 • klinowo-ciemieniowy – łączy kość ciemieniową ze skrzydłem większym na kości klinowej;
 • łuskowy – łączy kość ciemieniową z łuską kości skroniowej;
 • ciemieniowo-sutkowy – stanowi przedłużenie poprzedniego szwu. Łączy kość ciemieniową z częścią sutkową kości skroniowej;
 • klinowo-łuskowy – łączy kość skroniową ze skrzydłem większym;
 • potyliczno-sutkowy – stanowi przedłużenie wspomnianego wcześniej szwu węgłowego. Znajduje się między kością potyliczną a częścią sutkową kości skroniowej;
 • czołowo-jarzmowy – znajduje się w przedniej części dołu skroniowego, a dokładniej pomiędzy wyrostkiem jarzmowym kości czołowej a wyrostkiem czołowym kości jarzmowej;
 • klinowo-jarzmowy – łączy kość jarzmową ze skrzydłem większym zlokalizowanym na kości klinowej.

Szwy części twarzowej czaszki

W tej grupie wyróżnić można następujące szwy:

 • skroniowo-jarzmowy – widoczny na łuku jarzmowym między wyrostkiem skroniowym kości jarzmowej a wyrostkiem jarzmowym kości skroniowej;
 • nosowo-czołowy – łączy kość czołową z kośćmi nosowymi;
 • czołowo-szczękowy – łączy kość czołową ze szczęką;
 • międzynosowy – łączy obydwie kości nosowe;
 • nosowo-szczękowy – biegnie bocznie od poprzedniego, łączy szczękę z kośćmi nosowymi;
 • jarzmowo-szczękowy – biegnie poniżej brzegu podoczodołowego;
 • podniebienny pośrodkowy – występuje na podniebieniu;
 • podniebienny poprzeczny – również występuje na podniebieniu;
 • przysieczny.

Znaczenie szwów

Rozwój szwów ma decydujące znaczenie na efekt końcowy procesu kształtowania się czaszki. U noworodka szwy stanowią pasma tkanki łącznej zespalającej poszczególne kości. Dzięki temu podczas porodu kształt główki może się nieco zmienić, ponieważ kości mogą przesuwać się wobec siebie lub zachodzić na siebie. W efekcie główka zmniejsza obwód ułatwiając poród. W warunkach prawidłowych zmiany te wyrównują się po porodzie.

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 2. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *