Anocja

Spis treści

Anocja to wada wrodzona polegająca na całkowitym braku małżowin usznych. Ich częściowy brak nazywa się mikrocją. Oba przypadki są wskazaniem do interwencji chirurgicznej. W wielu źródłach naukowych stosuje się wręcz pojęcie „zarośnięcie przewodu słuchowego”, jednak jest ono błędne, ponieważ nie może zarosnąć struktura, która nigdy nie została wytworzona. Anocja jest objawem rozmaitych wad i chorób wrodzonych.

Anocja

Anocja – przyczyny

Anocja może wystąpić w przebiegu:

I wielu innych problemów zdrowotnych. Wciąż jednak nie wiadomo, dlaczego dochodzi do niewykształcenia się małżowin usznych. W podziale tej wady nie odróżnia się osobno anocji i mikrocji, ocenia się je jednocześnie na podstawie skali Meurmana:

  • I – małe ucho zewnętrzne, przy czym większość struktur małżowiny usznej jest rozwinięta w sposób prawidłowy. Zachowany przewód słuchowy zewnętrzny sprawia, że dziecko jest w stanie prawidłowo słyszeć, a leczenie ukierunkowane jest głównie na korekcję kosmetyczną;
  • II – szczątkowe ucho zewnętrzne z haczykowatą małżowiną uszną. Zwykle przybiera ona kształt znaku zapytania;
  • III – szczątkowe ucho zewnętrzne bez chrząstki, małżowina uszna jest ukształtowana w sposób wysoce nieprawidłowy;
  • IV – anocja z niewykształceniem się wszystkich struktur anatomicznych ucha zewnętrznego.

Szacuje się, że anocja dotyczy nieco powyżej 1 na 10 000 żywych urodzeń.

Anocja – objawy

Anocja może być wadą izolowaną lub stanowić część zespołu wad wrodzonych. Zawsze jest prosta w rozpoznaniu, jednak aby wdrożyć odpowiednie leczenie, konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego głowy. Bardzo często w jej przebiegu współwystępują:

  • atrezja (tzw. zrośnięcie) przewodu słuchowego zewnętrznego;
  • hipoplazja (niedostateczne wykształcenie) błony bębenkowej lub całej jamy bębenkowej;
  • częste infekcje i wady anatomiczne układu moczowego (potwierdzono, że atrezja i wady układu moczowego w wielu przypadkach występują wspólnie, nie wiadomo jednak, dlaczego tak się dzieje);
  • głuchota, niedosłuch.

Leczenie odbywa się we współpracy z lekarzem otorynolaryngologiem oraz chirurgiem.

Anocja – leczenie

Leczenie anocji możliwe jest tylko drogą chirurgiczną. Najczęściej przeprowadza się 3 rodzaje zabiegów: silikonowa proteza ucha, odtworzenie ucha z wykorzystaniem chrząstki żebrowej pacjenta bądź odtworzenie ucha przy technologii Medpor. Wszystko odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Rekonstrukcja małżowiny usznej to wydatek rzędu około 15 000 zł, bez wliczonych kosztów wizyt kwalifikujących, kontrolnych oraz badań obrazowych.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Garstecka A., Betlejewski S., Skonieczka K., Mikrocja – izolowane zaburzenie rozwojowe narządu słuchu czy zespół wad?, Otolaryngologia Polska, 5/2008.
  2. Bartkowska-Śniatkowska A., Trudne drogi oddechowe u dziec Trudne drogi oddechowe u dzieci, Anestezjologia i Ratownictwo, 13/2019.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *