Zapalenie ucha środkowego

Spis treści

Zapalenie ucha środkowego jest częstą dolegliwością, szczególnie w wieku dziecięcym. W medycynie wyróżnia się wiele rodzajów tego schorzenia, przy czym każde wymaga natychmiastowego podjęcia leczenia.

 

Rodzaje zapalenia ucha środkowego

Wyróżnia się ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego. Wśród stanów ostrych wyróżnia się zaś:

 • ropne zapalenie, tak zwane bakteryjne, wykazują tendencję do nawracania;
 • nieropne zapalenie, tak zwane wirusowe, krwotoczne lub martwicze. Pojawia się w przebiegu chorób zakaźnych.

Z kolei przewlekłe zapalenie ucha środkowego, zwane również wysiękowym, cechuje się obecnością płynu w uchu środkowym, przy jednoczesnym braku cech ostrego zakażenia.

Ostre zapalenie ucha środkowego

Omawiana dolegliwość przebiega różnie. Najczęściej manifestuje się ona:

 • podwyższoną ciepłotą ciała, nawet do 40 stopni Celsjusza;
 • dolegliwościami bólowymi głowy;
 • otalgią nocną, szczególnie w pozycji leżącej;
 • dreszczami;
 • bólem ucha lub bólem zębów;
 • szumami usznymi zgodnymi z tętnem;
 • niedosłuchem o różnym nasileniu.

Leczenie zależy od postaci zapalenia. Ropne, czyli bakteryjne, leczy się głównie antybiotykami, natomiast nieropne, czyli wirusowe – lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi. Antybiotykiem pierwszego rzutu jest amoksycylina. Bardzo ważne jest wczesne podjęcie leczenia, ponieważ nieleczone ostre zapalenie może wiązać się z wystąpieniem poważnych powikłań. Zalicza się do nich perforację błony bębenkowej, niedosłuch, uszkodzenie kosteczek słuchowych, a nawet zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

Przewlekła postać w większości przypadków wykazuje charakter łagodny i samoograniczający się. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest w tym przypadku narażenie na kontakt z dużą ilością rówieśników oraz czynniki takie jak:

 • narażenie na kontakt z dymem tytoniowym (tak zwane bierne palenie);
 • objawy atopii;
 • częste, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych;
 • niski status socjoekonomiczny;
 • przebyte już wcześniej ostre zapalenie ucha środkowego.

Patogeneza schorzenia jest wieloczynnikowa, jednak najczęściej przyjmuje się teorię, zgodnie z którą w wyniku niedrożności trąbki słuchowej dochodzi do upośledzenia wentylacji jamy bębenkowej. Prowadzi to do resorpcji powietrza i wystąpienia podciśnienia w jamie bębenkowej a następnie przesięku płynu z otaczających tkanek.

Leczenie w wielu przypadkach opiera się na przeczekaniu objawów. Wpływa na to powszechność, a także łagodny przebieg dolegliwości. Niekiedy jednak konieczne jest wdrożenie leczenia zachowawczego, które obejmuje antybiotykoterapię, autoinhalację, przyjmowanie preparatów antyhistaminowych czy obkurczających błonę śluzową nosa.

Podsumowanie

Zapalenie ucha środkowego, bez względu na rodzaj, jest dolegliwością przykrą. Szczególnie często odnotowuje się zachorowania w okresie jesienno-zimowym (obniżona odporność), przy nieprawidłowościach trąbki słuchowej oraz u dzieci, które nie były karmione piersią. Leczeniem zapalenia ucha środkowego zajmuje się laryngolog.

Zobacz również: Zapalenie migdałków.

Bibliografia

 1. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
 2. Kuczkowski J., Aktualne problemy w rozpoznawaniu i leczeniu ostrego i wysiękowego zapalenia ucha środkowego, Forum Medycyny Rodzinnej, 4/2011.


Polecane produkty:
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *