Przodozgryz

Spis treści

Przodozgryz to ogólna nazwa dla wad doprzednich, które określają wysunięcie dolnego łuku zębowego w stosunku do górnego. Cechą wspólną jest ustawienie zębów przednich dolnych przed górnymi. Innymi słowy, przodozgryz jest wysunięciem żuchwy spowodowanym jej przerostem lub niedorozwojem kości szczękowych. Podczas zwarcia szczęk, zęby dolne znajdują się przed zębami górnymi.

 

Charakterystyka wad doprzednich

W rysach twarzy zawsze zauważalne jest charakterystyczne wysunięcie wargi dolnej i wygładzenie bruzdy wargowo-bródkowej. Zmiany czynnościowe obejmują widoczną przewagę mięśni wysuwających żuchwę nad mięśniami cofającymi ją. Ograniczenie ruchów dotylnych oraz częściowo również i bocznych żuchwy wiąże się z odwrotnym nagryzem zębów przednich, co hamuje wzrost szczęki oraz upośledza funkcję żucia czy odgryzania kęsów pokarmów. Dodatkowo zauważa się lekkie zaburzenia mowy pacjenta w kontekście artykułowania pewnych zgłosek.

Jest to wada występująca stosunkowo często, ponieważ występowanie jej szacuje się na około 9% wśród wszystkich wad zgryzu. Przodozgryz może być częściowy, całkowity lub rzekomy. W grupie wad doprzednich należy również wymienić progenię i przodożuchwie czynnościowe.

Przodozgryz częściowy

Powstaje na tle zwiększenia doprzedniego wzrostu przedniej części zębodołowej żuchwy. W wyniku ustawienia dolnych zębów przednich przed górnymi występuje ujemny nagryz poziomy. Odległość między pierwszymi zębami trzonowymi dolnymi a zębami siecznymi jest zwiększona. W rysach twarzy zaznacza się wysunięcie wargi dolnej i wygładzenie bruzdy wargowo-bródkowej.

Przodozgryz całkowity

Powstaje wskutek wysunięcia całego dolnego łuku zębowego w relacji do górnego. Zęby przednie dolne zachodzą na górne. W uzębieniu mlecznym III klasa według Bauma, czyli linia za drugimi zębami trzonowymi jest łamana do przodu. Zmiany w rysach twarzy są identyczne jak przy wcześniej omówionym rodzaju tej wady. Dodatkowo warga dolna jest wysunięta i zauważa się wygładzenie bruzdy wargowo-bródkowej.

Przodozgryz rzekomy

Wada powstaje na tle zahamowania doprzedniego wzrostu szczęki w odniesieniu do mózgowej części czaszki. W efekcie dolny łuk zębowy jest rzekomo wysunięty w relacji do zahamowanej w doprzednim wzroście szczęki. Śródustne zęby przednie dolne zachodzą na górne. Ponadto zmiany w rysach twarzy obejmują zapadnięcie wargi górnej i okolicy wargowej górnej.

Leczenie przodozgryzu

Leczenie omawianej wady jest jednym z problemów współczesnej ortodoncji. Odpowiednio dobrane metody są jednak w stanie skorygować wadę. Do trzech najpopularniejszych metod zalicza się:

  • maskę twarzową Delaire’a;
  • poszerzacz podniebienia Hyrax;
  • korekcję chirurgiczno-ortodontyczną.

Maska twarzowa to aparat, który współdziała z aparatem ortodontycznym. W jej budowie można wyróżnić dwie podpórki – bródkową i czołową. Obie części łączy metalowa rama. Działanie takiej maski jest proste i przypomina dźwignię. Zauważa się bowiem wyciągnięcie szczęki do przodu poprzez zaparcie o brodę i czoło.

Poszerzacz podniebienia to stały aparat służący do poszerzania łuku zębowego. Efektem ubocznym stosowania tego urządzenia jest fakt, że może dojść do powstania szpar między przednimi zębami. Wydłuża to zatem czas leczenia ortodontycznego, które musi wprowadzić również korekcję diastemy.

Ostatnia metoda, czyli korekcja chirurgiczno-ortodontyczna, obejmuje wycięcie części tkanki kostnej z następczym dosunięciem obu powstałych w wyniku tego procesu części. Całość mocuje się ostatecznie tytanowymi płytkami. Ta metoda wybierana jest u dorosłych z powodu zakończonego już wzrostu kostnego. W przypadku dzieci wybiera się inne metody.

Zobacz również: Zgryz krzyżowy.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Karłowska I., Zarys współczesnej ortodoncji, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
  2. Wróbel E., Sajewicz E., Projekt aparatu do korekcji przodozgryzu, Aktualne Problemy Biomechaniki, 8/2014.

 

Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *