Niedorozwój żuchwy

Spis treści

Niedorozwój żuchwy, zwany również mikrogenią i jej hipoplazją, to wrodzona wada polegająca między innymi na cofnięciu dolnej szczęki w stosunku do górnej. Towarzyszy temu szereg objawów, które nie tylko stanowią problem estetyczny, ale również wpływają na zdrowie.

Niedorozwój żuchwy

Jak wygląda niedorozwój żuchwy?

Niedorozwój żuchwy to przede wszystkim charakterystyczne cofnięcie jej w stosunku do szczęki. Towarzyszą temu jednak także następujące objawy:

 • niedomykanie warg;
 • znaczne wysunięcie zębów szczęki w stosunku do zębów żuchwy;
 • widoczne wystawienie górnych siekaczy spod wargi.

Biorąc pod uwagę obraz kliniczny, wyróżniono 5 typów tej patologii:

 • I – hipoplazja samego stawu skroniowo-żuchwowego;
 • II a – niedorozwój i nieprawidłowy kształt żuchwy, wyrostka kłykciowego, stawu skroniowo-żuchwowego;
 • II b – gałąź żuchwy jest hipoplastyczna i wykazuje znaczne zaburzenia zarówno kształtu, jak i lokalizacji, będąc przemieszczona przyśrodkowo i doprzednio;
 • III – brak ramienia żuchwy;
 • IV – hipoplazja trzonu żuchwy.

Klasyfikacja jest ważna dla rokowania przyszłego leczenia, co najlepiej rozpocząć jeszcze w dzieciństwie. Dużego stopnia niedorozwój żuchwy powoduje brak miejsca w jamie ustnej dla języka. Prowadzi to do problemów z prawidłową wymową, spożywaniem pokarmów czy nawet z oddychaniem. Takie zjawisko zwane jest sekwencją Robina i obejmuje kilka dodatkowych objawów.

Czym jest sekwencja Robina?

W skład grupy objawów zwanych sekwencją Robina wchodzą:

 • niedorozwój żuchwy;
 • cofnięcie bródki;
 • niedorozwój ucha zewnętrznego;
 • mały lub przeciwnie – olbrzymi język, który ma tendencję do zapadania się ku tyłowi;
 • częściowy rozszczep podniebienia wtórnego.

Częstość występowania takiej sekwencji szacuje się na 1:8500 żywych urodzeń. Już od najmłodszych lat widać problemy u takiego dziecka – początkowo z karmieniem, a następnie z ogólnym rozwojem.

Z czego wynika niedorozwój żuchwy?

Niedorozwój żuchwy najczęściej towarzyszy chorobom genetycznym i wrodzonym, głównie popularnym zespołom:

 • Marfana;
 • Downa;
 • kociego krzyku;
 • Seckela;
 • Edwardsa;
 • Turnera;
 • Pataua.

Przyczyn może być wiele, nie zawsze są one nie do ominięcia. Może się okazać, że niedorozwój żuchwy wystąpi w przebiegu FAS, czyli alkoholowego zespołu płodowego. Patologia ta ma miejsce wówczas, gdy matka piła alkohol w trakcie ciąży.

Leczenie niedorozwoju żuchwy

Często przednie zęby górne cofa się ortodontycznie, co nie gwarantuje jednak dostatecznego podparcia dla wargi górnej. W efekcie wydaje się ona mniejsza i jakby zapadnięta. Innym rozwiązaniem jest leczenie na drodze ekstrakcji – przy wysuniętych zębach przednich usuwa się zęby boczne i cofa przy pomocy aparatu ortodontycznego siekacze oraz kły. Z jednej strony poprawiają się warunku zwarciowe, z drugiej jednak estetyka twarzy ulega pogorszeniu. Bardziej widoczna staje się wysunięta bródka, optycznie powiększa się nos, a górna warga wydaje się być mniejsza.

Jak zatem widać, leczenie hipoplazji żuchwy wcale nie jest takie łatwe. Jednocześnie ciężko jest uzyskać efekty, które byłyby zadowalające zarówno wizualnie, jak i funkcjonalnie. Współcześnie, najskuteczniejszą metodą leczenia jest zespołowe postępowanie ortodontyczno-chirurgiczne. Najpierw przez kilka miesięcy przygotowuje się uzębienie do zabiegu przy pomocy aparatu ortodontycznego, po czym poddaje się pacjenta czynnościom chirurgicznym. Mowa o wewnątrzustnym zabiegu przecięcia kości żuchwy. Ostatecznie ustawia się ją tak, aby zęby układały się w prawidłowych warunkach zgryzowych.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Cassi D., Magnifico M., Kasa I., Gandolfinini M., Mauro G., Blasio A., Wczesne leczenie ortodontyczne połowiczej mikrosomii twarzy, Ortodoncja w Praktyce, 4/2018.
 2. Turska-Malinska R., Cudziło D., Połowiczy niedorozwój twarzy – przegląd piśmiennictwa, Dental Forum, 1/2015.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *