Tachypnoe

Spis treści

Tachypnoe (łac. tachypnoë) to medyczny termin służący do opisywania epizodów przyspieszonego oddychania, czyli podwyższonej liczby oddechów na minutę. Istnieje wiele przyczyn takiego zjawiska, mogą być zarówno patologiczne, jak i fizjologiczne. Jeśli dolegliwość pojawia się często lub towarzyszą jej inne, niepokojące objawy, warto skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Skieruje nas on do specjalisty, zwykle kardiologa lub pulmonologa.

Tachypnoe

Tachypnoe – przyczyny

Podwyższona liczba oddechów na minutę występuje w przebiegu rozmaitych chorób i dolegliwości, takich jak m.in.:

 • migotanie przedsionków;
 • dusznica bolesna;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • niewydolność mięśnia sercowego;
 • astma oskrzelowa;
 • hipoglikemia;
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc;
 • wady anatomiczne serca;
 • kardiomiopatia;
 • nerwica;
 • zapalenie płuc;
 • zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego;
 • nowotwory, zwłaszcza układu oddechowego;
 • odma opłucnowa;
 • przewlekła niewydolność nerek;
 • cukrzyca;
 • choroby tarczycy;
 • kwasica ketonowa;
 • zatrucia;
 • alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych;
 • alergia wziewna;
 • zwłóknienie płuc;
 • zatorowość płucna.

Tachypnoe może jednak pojawić się również fizjologicznie, jako reakcja organizmu na silny stres lub strach. Niekiedy występuje u kobiet ciężarnych w III trymestrze, ponieważ rosnący płód uciska na przeponę i spłyca oddech. W efekcie kobieta musi wykonywać więcej wdechów, aby dotlenić swój organizm. Czynnikiem pobudzającym tachypnoe jest hipoksemia, czyli obniżone ciśnienie parcjalne tlenu we krwi.

Tachypnoe – objawy

Prawidłowa ilość oddechów w przypadku zdrowej osoby dorosłej wynosi 12-16 na minutę. Tachypnoe diagnozuje się, gdy ilość oddechów przekracza 30 na minutę. Z kolei w przypadku noworodka prawidłowa ilość oddechów wynosi około 40, zaś tachypnoe rozpoznaje się, gdy ilość ta przekroczy 60. Tachypnoe może przybrać różny obraz kliniczny. Wyróżnia się m.in.:

 • oddech Biota – nieregularny, o zmiennej amplitudzie, z tendencją do przechodzenia w bezdech;
 • oddech Kussmaula – szybkie, regularne oddechy o głębokiej amplitudzie, czemu towarzyszy charakterystyczny, kwaśny zapach z jamy ustnej;
 • oddech Cheyne’a-Stokesa – stopniowe narastanie amplitudy oddychania i jej wyciszanie w powtarzalnych cyklach.

Często przyspieszonemu oddechowi towarzyszą objawy takie jak:

 • zawroty głowy;
 • mroczki przed oczami;
 • duszności, problemy z oddychaniem;
 • uczucie ściskania w klatce piersiowej;
 • nudności;
 • stany przedomdleniowe i omdlenia;
 • zdenerwowanie, wewnętrzny niepokój;
 • zaburzenia koncentracji;
 • zwiększona męczliwość.

Pacjent z tachypnoe angażuje wszystkie mięśnie oddechowe w sposób intensywniejszy niż człowiek oddychający spokojnie, fizjologicznie. Może to przyczynić się do dyskomfortu w obrębie klatki piersiowej.

Diagnostyka

W pierwszej kolejności wykonuje się badania laboratoryjne, zwłaszcza morfologię i gazometrię krwi. Znaczenie ma również pulsoksymetria i badania obrazowe, zwłaszcza RTG klatki piersiowej. Jeśli istnieje podejrzenie przyczyn kardiologicznych, pacjenta kieruje się na EKG i ECHO serca. U niektórych pacjentów zastosowanie znajduje test wysiłkowy, nie każdy może jednak do niego przystąpić.

Tachypnoe – leczenie

Wdraża się leczenie przyczynowe. Lekarz musi więc ustalić dokładną diagnostykę i na jej podstawie podjąć decyzję o kolejnych krokach. Przykładowo jeśli tachypnoe wynika z bakteryjnego zapalenia płuc, należy przyjmować antybiotykoterapię. W wielu przypadkach nie ma możliwości całkowitego wyleczenia choroby podstawowej, dlatego leczenie opiera się jedynie na jej ustabilizowaniu i kontrolowaniu w przyszłości. Na przykład w przebiegu cukrzycy należy zmienić dietę i pilnować indeksu glikemicznego, aby glikemia utrzymywała się na stałym poziomie.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, Pneumonologia i Alergologia Polska, 3/2014.
 2. Shifren A., Byers D., Witt C., Pulmonologia, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 2021.
 3. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *