Amylaza

Spis treści

Amylaza (dokładniej: alfa-amylaza) jest ważnym enzymem znanym od ponad 150 lat. Odpowiada głównie za rozkładanie wiązań alfa-1,4-glikozydowych znajdujących się w cząsteczkach skrobi (węglowodanu złożonego). W praktyce amylaza nie jest jednym związkiem, lecz ich grupą, występującą zarówno w organizmach ludzi, jak i zwierząt, drobnoustrojów czy roślin.

Amylaza

Amylaza – charakterystyka

Amylaza jest enzymem powszechnie występującym w organizmie człowieka. Jego obecność wskazano w sokach trawiennych, ślinie, krwi i moczu, a w nieco mniejszych ilościach również w trzustce, śliniankach, nabłonku układu moczowego, mięśniach, nerkach, płucach, a nawet komórkach nowotworowych. Alfa-amylazy ludzkie kodowane są w chromosomie 1 przez 2 istotne geny: Amy1 (określa właściwości amylazy śliniankowej) oraz Amy2 (określa właściwości amylazy trzustkowej).

W biologii i fizjologii wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje amylaz:

 • alfa – występuje zarówno w organizmach zwierzęcych, jak i roślinnych. Jej pełna nazwa brzmi 4-glukanohydrolaza alfa-1,4-glukanu. Hydrolizuje wiązania w polisacharydach, w których jest 3 lub więcej reszt D-glukozy połączonych ze sobą wiązaniami alfa 1:4. Działa więc na skrobię, glikogen i inne pokrewne związki;
 • beta – egzoamylaza występująca wyłącznie w organizmach roślinnych. Rozkłada wiązania alfa-1,4-glikozydowe odszczepiając maltozę od nieredukującego końca łańcucha substratu;
 • gamma – oddziałuje zarówno na wiązania alfa-1,4-glikozydowe, jak i na alfa-1,6-glikozydowe, występując w organizmach zwierząt, ludzi oraz roślin. Odczepia glukozę od nieredukujących końców łańcuchów skrobi i glikogenu, a także produktów ich degradacji.

Końcowymi produktami hydrolizy skrobi i glikogenu przy udziale alfa-amylaz pochodzenia śliniankowego są maltoza, maltotrioza, maltotetrioza oraz oligasacharydy zawierające od 5 do 10 reszt glukozy. Z kolei amylaza trzustkowa daje końcowe produkty hydrolizy wprawdzie identyczne jak enzym śliniankowy, z tą różnicą, że 30% produktów stanowi glukoza. Należy wspomnieć, że alfa-amylazy śliniankowe wykazują wyższe powinowactwo do skrobi, trzustkowe zaś do glikogenu.

Amylaza – funkcje

Amylaza jest enzymem odpowiedzialnym za trawienie wielocukrów (węglowodanów), co rozpoczyna się już w jamie ustnej podczas przeżuwania kęsów pokarmowych. Trawienie skrobi zaczyna się w jamie ustnej, przy udziale alfa-amylazy ślinowej. Optymalne pH dla działania tego enzymu wynosi 6,7, w związku z czym jego aktywność ulega zahamowaniu w kontakcie z kwasem solnym, w momencie, w którym pokarm przedostaje się do żołądka. Dalsze trawienie wielocukrów odbywa się w jelicie cienkim pod wpływem alfa-amylazy ślinowej i trzustkowej. Oba te enzymy wywołują hydrolizę wiązań alfa 1:4, z kolei oszczędzają wiązania alfa 1:6, końcowe wiązania alfa 1:4 oraz wiązania alfa 1:4 w miejscach rozgałęzień łańcuchowych. Rezultatem działania amylazy jest rozbicie wielocukrów na oligocukry.

Amylazy w surowicy – badanie

Aktywność amylazy można oznaczać we krwi lub w moczu. Wskazaniem do takiego badania jest podejrzenie lub monitorowanie leczenia ostrego zapalenia trzustki, a objawami skłaniającymi do jego wykonania, są:

 • nagły, silny ból w górnej i środkowej części brzucha;
 • przyspieszone tętno;
 • gorączka;
 • zatrzymanie kału i gazów;
 • wymioty.

Badanie jest pomocne również w diagnostyce:

 • przewlekłego zapalenia trzustki;
 • chorób wątroby;
 • schorzeń ślinianek;
 • niedrożności jelit;
 • pęknięć wrzodów dwunastnicy;
 • niektórych nowotworów, zwłaszcza raka tarczycy, raka wątroby, raka jajnika, raka jelita grubego i raka prostaty.

Warto wykonać je u alkoholików. Za normę poziomu amylazy we krwi uznaje się wynik w przedziale 25-125 U/l. Z kolei w przypadku osób starszych granice te przesuwają się do zakresu 20-160 U/l.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Silverthorn D., Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
 2. Ganong W., Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 3. Zakrzewska I., Prokopowicz J., Alfa-amylaza i jej inhibitory, Diagnostyka Laboratoryjna, 1/1979.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *