SIC

Spis treści

SIC (ang. Significant Caries Index) to inaczej Istotny Wskaźnik Próchnicy, wykorzystywany do wyłaniania osób z grup wysokiego ryzyka rozwoju próchnicy, co umożliwia podjęcie zintensyfikowanych działań profilaktycznych. Próchnica jest chorobą zwłaszcza wieku dziecięcego, jednak często diagnozuje się ją również u osób dorosłych.

SIC (Significant Caries Index) Istotny Wskaźnik Próchnicy

SIC – charakterystyka

Wskaźnikiem SIC nazywamy średnią wartość PUWz (PUW/Z) obliczoną dla 1/3 osób z grupy badanej z największą liczbą zębów dotkniętych próchnicą, gdzie:

 • P – liczba zębów lub powierzchni zaatakowanych przez próchnicę;
 • U – liczba zębów lub powierzchni usuniętych z powodu próchnicy;
 • W – liczba zębów lub powierzchni wypełnionych z powodu próchnicy;
 • z – liczba badanych osób.

Podczas badania wskaźników próchnicy należy założyć, że:

 • każdy ząb ma 5 powierzchni;
 • do badania nie wlicza się ubytków pochodzenia innego niż próchnica, np. tych powstałych wskutek erozji szkliwa;
 • do wypełnień nie wlicza się laków na powierzchniach żujących zębów;
 • ząb posiadający próchnicę wtórną pod wypełnieniem jest zaliczany do próchnicy;
 • ząb usunięty traktujemy jako 5 powierzchni.

PUWz = (zęby z próchnicą + zęby usunięte + zęby wypełnione) / liczba badanych osób.

Przykład: U pacjenta stwierdzono 3 zęby z próchnicą, 1 ząb usunięty oraz 2 zęby wypełnione. Wskaźnik PUWz będzie więc wynosił (3+1+2) / 1 = 6.

Obliczając wskaźnik SIC musimy więc wziąć ilość osób w grupie badanej 1/3 z najwyższym odsetkiem zębów dotkniętych próchnicą, wyliczając na tej podstawie średnią.

Znaczenie wskaźnika SIC

Znajomość wskaźnika SIC w badanej grupie osób umożliwia skuteczniejsze wdrożenie profilaktyki próchnicy. Na profilaktykę składają się :

Metody profilaktyki dobierane są do wieku i możliwości badanej grupy oraz na podstawie wskaźnika SIC. W dzisiejszych czasach jego wyliczanie ma jednak charakter na ogół statystyczny. Świadomość z zakresu profilaktyki i leczenia próchnicy jest intensywnie rozwijana bez względu na wiek, płeć i inne czynniki pacjentów. Taka wiedza powinna być znana każdemu.

Uważa się, że wskaźnik SIC jest jednym z najrzetelniejszych, ponieważ rejestruje osoby z najwyższymi wartościami PUW. Globalne Cele dla Zdrowia Jamy Ustnej w roku 2000 zaproponowały zmniejszenie wskaźnika SIC wśród 12-latków do mniej niż 3 DMFT do roku 2015 na całym świecie. Niestety obecnie obserwuje się wzrost częstotliwości choroby próchnicowej wśród dzieci.

Zobacz również: Próchnica zębów mlecznych.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Molęda-Ciszewska B., Choroba próchnicowa a wybrane zachowania prozdrowotne u 15-letniej młodzieży gimnazjalnej w świetle badań epidemiologicznych, Gdańsk 2014.
 2. Borczyk D., Próchnica zębów – diagnostyka i planowanie leczenia, Wydawnictwo Bestom, Łódź 2008.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *