Mięsień dwubrzuścowy

Spis treści

Mięsień dwubrzuścowy (łac. musculus digastricus) należy do grupy mięśni nadgnykowych lokalizujących się w obrębie szyi. Biegnie od podstawy czaszki do kości gnykowej i stąd do powierzchni wewnętrznej części przyśrodkowej trzonu żuchwy. W efekcie tworzy łuk skierowany wypukłością ku dołowi.

Topografia

Brzusiec tylny mięśnia jest przykryty mięśniami: najdłuższym głowy, płatowatym i mostkowo-obojczykowo-sutkowym. Od góry zachodzi na niego ślinianka przyuszna, od przodu natomiast styka się ze ślinianką podżuchwową. Powierzchnia wewnętrzna brzuśca pokrywa mięśnie, które odchodzą od wyrostka rylcowatego, żyłę i tętnicę szyjną wewnętrzną, nerw podjęzykowy, tętnicę szyjną zewnętrzną wraz z jej dwiema gałęziami.

Brzusiec przedni leży powierzchownie, spoczywa na mięśniu żuchwowo-gnykowym, a z zewnątrz jest pokryty tylko blaszką powierzchowną powięzi szyi, mięśniem szerokim szyi i skórą.

Budowa

Jak wskazuje nazwa – mięsień dwubrzuścowy składa się z 2 brzuśców: przedniego i tylnego. Oba brzuśce łączą się ze sobą ścięgnem pośrednim.

Brzusiec tylny rozpoczyna się na wcięciu sutkowym kości skroniowej i biegnie dalej ukośnie ku dołowi i do przodu. Ścięgno pośrednie przyczepia się do miejsca połączenia rogów większych z trzonem kości gnykowej. Dochodzi do mięśnia rylcowo-gnykowego i przebija go w jego dolnej części. Dalej włóknista pętla blaszki powierzchownej powierzchni szyi otacza ścięgno i przytwierdza je do trzonu oraz nasady rogów większych kości gnykowej.

Z kolei brzusiec przedni rozpoczyna się ścięgnem pośrednim i kieruje do przodu i ku górze. W rezultacie kończy się w dole dwubrzuścowym żuchwy.

Czynność

Przy unieruchomionej żuchwie mięsień ten unosi kość gnykową, a z nią również krtań. W tej czynności mogą działać oba brzuśce jednocześnie lub też tylko jeden z nich. Natomiast przy unieruchomionej kości gnykowej obniża żuchwę. W tym ruchu mięsień dwubrzuścowy jest antagonistą mięśni żucia.

Unerwienie

Brzusiec tylny unerwiony jest przez nerw twarzowy, zaś brzusiec przedni przez nerw żuchwowo-gnykowy pochodzący od trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego. Różne unerwienie brzuśców tłumaczy się ich różnym pochodzeniem, ponieważ tylny pochodzi z drugiego łuku skrzelowego, podczas gdy przedni – z pierwszego.

Unaczynienie

Unaczynienie mięśnia zapewnia układ tętnicy szyjnej zewnętrznej: brzusiec tylny unaczyniony jest przez tętnicę potyliczną i tętnicę uszną tylną, zaś brzusiec przedni przez tętnicę podbródkową odchodzącą od tętnicy twarzowej.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
  2. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *