Potylica

Spis treści

Potylica (łac. occiput) to tylna część głowy, na którą anatomicznie składa się kość potyliczna i chronione przez nią tkanki miękkie. Nie ma określonej definicji tej struktury, ponieważ nie wyszczególniono konkretnych tkanek znajdujących się w czaszce, które mogą wchodzić w skład potylicy. Potocznie uważa się, że mianem tym należy określać kość potyliczną wraz z tylną częścią mózgowia i oponami mózgowymi znajdującymi się w rzucie kości potylicznej.

Potylica (łac. occiput)

Potylica – budowa

Potylicę tworzy przede wszystkim kość potyliczna (łac. os occipitale). Początkowo składa się ona z 4 części, które na etapie życia noworodkowego są jeszcze od siebie oddzielone. Wraz z rozwojem organizmu poszczególne części zrastają się ze sobą, w efekcie czego powstaje pojedyncza kość potyliczna. W budowie potylicy warto wyróżnić otwór wielki, łączący jamę czaszki z kanałem kręgowym, posiadający kształt dużego owalu. To ważna struktura, ponieważ przechodzą przez nie:

 • rdzeń przedłużony wraz ze swoimi oponami;
 • nerwy dodatkowe;
 • tętnice kręgowe wraz ze splotem żylnym podstawnym;
 • przednie i tylne tętnice rdzeniowe;
 • gałązki oponowe tętnic kręgowych.

Dla charakterystyki potylicy bardzo ważne jest poznanie powierzchni wewnętrznej kości potylicznej, ponieważ wszystkie znajdujące się na niej struktury anatomiczne wchodzą w skład potylicy. Powierzchnia wewnętrzna jest wklęsła, podzielona na 4 doły dwiema wyniosłościami krzyżującymi się pod kątem prostym. Dwa górne doły mieszczą płaty potyliczne mózgu, z kolei dwa dolne, bardziej czworokątne, mieszczą półkule móżdżku. W miejscu przecięcia się ramion krzyża znajduje się guzowatość potyliczna wewnętrzna. Znajduje się w niej spływ zatok oraz przyczep sierpa mózgu i namiotu móżdżku. W płaszczyźnie pośrodkowej od guzowatości do otworu wielkiego ciągnie się grzebień potyliczny wewnętrzny, któremu niekiedy towarzyszy bruzda dla zatoki potylicznej opony twardej.

Zobacz również: Zwapnienie sierpa mózgu.

Potylica – funkcje

Potylica spełnia kilka funkcji. Jej najważniejszą składową jest kość potyliczna, która chroni delikatne tkanki mózgowia przed urazami mechanicznymi i niekorzystnymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Z kolei każda z tkanek miękkich, chronionych przez kość potyliczną, spełnia swoje określone role w funkcjonowaniu układu nerwowego. Przykładowo, płaty potyliczne mózgu odpowiadają za prawidłowe widzenie, w tym interpretację widzianych obrazów. W ostatnich latach udowodniono, że biorą również udział w koordynowaniu procesów poznawczych czy rozumieniu relacji międzyludzkich i symboliki. Z kolei móżdżek odpowiada głównie za koordynację i równowagę, pomocniczo jednak wspiera pamięć.

Uszkodzenie potylicy

Do uszkodzenia potylicy może dojść na wiele sposobów. Najczęściej wskutek bezpośredniego uderzenia, np. podczas upadku z wysokości, bójki, napadu czy wypadku komunikacyjnego. Konsekwencje mogą być rozmaite, w zależności od stopnia i siły uszkodzenia, a także od rodzaju konkretnych, uszkodzonych struktur układu nerwowego. Możliwe objawy i konsekwencje uszkodzenia potylicy:

 • złamanie lub pęknięcie kości potylicznej;
 • wstrząśnienie mózgu;
 • bóle głowy;
 • nudności i wymioty;
 • krwiaki mózgu;
 • zaburzenia koordynacji i równowagi;
 • zaburzenia widzenia;
 • dezorientacja;
 • utrata przytomności (zwykle chwilowa);
 • obrzęk mózgu.

Po urazie potylicy należy wykonać RTG czaszki oraz tomografię komputerową. Diagnostyką i leczeniem zajmuje się lekarz neurolog.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom IV, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 2. Walocha J., Anatomia prawidłowa człowieka – ośrodkowy układ nerwowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 3. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *