Powięź szyi

Spis treści

Powięź szyi buduje kilka wyspecjalizowanych blaszek, tworzących pochewki dla mięśni oraz wielkich naczyń i nerwów, a także rozpinając się między mięśniami odpowiadają za nadawanie kierunku ruchom mięśni (w pewnym stopniu hamują je).

 

Blaszki powięziowe

Wyróżnia się 3 główne blaszki tworzące powięź szyi, przy czym wszystkie one różnią się między sobą pod względem grubości i wzajemnego stosunku. Tymi blaszkami są:

 • powierzchowną;
 • przedtchawiczą;
 • przedkręgową.

Każda z nich różni się nieco budową i przebiegiem. Warto omawiać je zatem odrębnie.

Blaszka powierzchowna

Blaszka powierzchowna stanowi bardzo słabą blaszkę łącznotkankową, którą można dostrzec po usunięciu warstwy tłuszczowej podskórnej i mięśnia szerokiego szyi. Umiejscowione są w niej liczne otworki, przez które przechodzą nerwy splotu szyjnego do skóry i żyłki łączące żyły skórne z tymi biegnącymi głębiej.

Powięź ta, od płaszczyzny pośrodkowej przebiega w kierunku bocznym, po czym rozdwaja się, obejmując mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy. W dalszym ciągu biegnie nad okolicą boczną szyi, obejmując mięsień czworoboczny i na stronie tylnej łączy się z powięzią karku.

Blaszka przedtchawicza

Ta blaszka w bardzo dużym stopniu różni się od dwóch pozostałych. Jest bowiem niezwykle mocna i wykazuje charakter rozcięgna. Jest też znacznie mniejsza od poprzedniej, ponieważ występuje wyłącznie w polu ograniczonym przez trzon kości gnykowej, oba brzuśce mięśni łopatkowo-gnykowych, mostkowe części obojczyków oraz górny brzeg rękojeści mostka.

Blaszka przedkręgowa

Ostatnia z omawianych blaszek pokrywa mięśnie długie szyi i głowy, jak również powierzchnię przednią trzonów kręgów szyjnych. Ponadto obejmuje pień współczulny. Ku bokom łączy się ona z powięzią otaczającą mięśnie pochyłe, ku górze zaś sięga do przyczepu mięśni długich głowy na podstawie czaszki. Ku dołowi blaszka przedkręgowa zstępuje aż do przyczepu mięśni długich szyi w obrębie klatki piersiowej i kręgosłupa piersiowego.

Przestrzenie międzypowięziowe

Omawiając powięź szyi warto zwrócić uwagę na przestrzenie międzypowięziowe. Wyróżnia się przestrzeń:

 • nadmostkową i nadobojczykową;
 • środkową szyi;
 • przedkręgową.

W przestrzeni nadmostkowej przebiegają dolne odcinki żył szyjnych przednich, złączone łukiem żylnym szyi. W niektórych przypadkach lokalizuje się tu węzeł chłonny. Istotną rolę odgrywa przestrzeń środkowa szyi, ponieważ znajduje się tutaj krtań z tchawicą, gardło z przełykiem, tarczyca oraz powrózek naczyniowo-nerwowy. Z kolei przestrzeń przedkręgowa stanowi najgłębiej położoną przestrzeń łącznotkankową. Jest niemal całkowicie wypełniona mięśniami długimi głowy oraz szyi. Dodatkowo stanowi drogę, wzdłuż której ropnie opadowe mogą zstępować ku dołowi aż do klatki piersiowej.

Powrózek naczyniowy

Powięź szyi obejmuje powrózek nerwowo-naczyniowy, który jest niezwykle istotną anatomicznie strukturą. Znajduje się on po obu stronach trzew szyi, a w jego skład wchodzą przede wszystkim następujące struktury:

Cały powrózek jest nieruchomy, natomiast trzewia poruszają się ku górze oraz ku dołowi, przez co mogą uciskać na naczynia.

Za co odpowiada powięź szyi?

Jak wspomniano we wstępie, powięź szyi:

 • tworzy pochewki dla mięśni, naczyń krwionośnych i struktur nerwowych;
 • nadaje kierunek ruchom mięśni;
 • ogranicza przestrzenie między warstwami mięśniowymi.

Przestrzenie międzypowięziowe mają szczególne znaczenie, gdyż stanowią drogi, wzdłuż których sprawy chorobowe przedostają się z szyi w obręb klatki piersiowej. Ponadto, kość gnykowa oraz krtań wykazują zdolność poruszania się ku górze i ku dołowi podczas połykania, mowy czy kaszlu. Jest to możliwe dzięki ślizganiu się w przestrzeni ograniczonej blaszkami powięziowymi.

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 2. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.


Polecane produkty:
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *