Hipodoncja

Spis treści

Hipodoncja to wrodzony brak zawiązków zębów, który może występować jako wada izolowana lub w przebiegu zespołów chorobowych. Dotyczy wszystkich zębów, poza zębami mądrości. Patologia zwana jest również agenezją zębów i należy do najczęstszych wad rozwojowych zębów.

 

Z czego wynika hipodoncja?

Etiologia dolegliwości jest wieloczynnikowa. Aby ułatwić określanie przyczyn podzieloną ją na hipodoncję izolowaną oraz występującą w przebiegu zespołów chorobowych. Nieprawidłowość w rozwoju zawiązka zęba stałego może wynikać z:

 • przeszkód fizycznych;
 • przerwania listewki zębowej;
 • anomalii czynnościowych;
 • pierwotnego uszkodzenia mezenchymy;
 • zakłóceń w czasie embrionalnego łączenia się wyrostków szczęki z wyrostkami nosowymi;
 • chorób wrodzonych – zespół Downa, dysplazja ektodermalna, rozszczepy warg itd. Wykazano, że agenezja zębowa występuje w przebiegu blisko 60 zespołów chorobowych.

Wszystko zależy również od tego, czy hipodoncja jest jednostronna czy obustronna. Jednostronna może być spowodowana anomaliami strukturalnymi odpowiadającego zęba po przeciwnej stronie, zaś obustronna – wadami genetycznymi. Wyróżnia się też wiele teorii: środowiskową, neurogenną, przedwczesnego kostnienia siodła tureckiego.

Najczęściej jednak hipodoncja pojawia się wskutek zmian genetycznych. Za tą tezą przemawia częstsze pojawianie się patologii u bliźniąt jednojajowych i w kolejnych pokoleniach. Hipodoncja może być dziedziczona autosomalnie dominującą lub recesywnie, a także w sposób sprzężony z płcią. Dzięki wynikom badań molekularnych zidentyfikowano w ostatnich latach znaczną liczbę genów, których mutacje mogą powodować zahamowanie rozwoju zębów. Są to głównie geny MSX1 i PAX9.

Rodzaje hipodoncji

Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje hipodoncji:

 • oligodoncję – brak 6 lub więcej zębów;
 • mikrodoncję – obecność miniaturowych zębów;
 • taurodontyzm – pionowe powiększenie komory zęba trzonowego kosztem długości korzenia zęba.

Hipodoncja dotyczy około 5% ludzkiej populacji na całym świecie.

Leczenie hipodoncji

Pacjent z brakiem zawiązków zębowych powinien zostać poddany kompleksowemu leczeniu, obejmującemu postępowanie ortodontyczne, pedodontyczne, protetyczne lub chirurgiczne, w zależności od przebiegu klinicznego wady i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Najważniejsze, aby hipodoncję wykryć jak najwcześniej, niestety rzadko diagnoza pada przed 9. rokiem życia. Leczenie uzależnione jest od:

 • stłoczeń zębów;
 • profilu twarzy;
 • wady zgryzu;
 • liczby i wielkości pozostałych zębów w obu łukach.

Najczęściej plan leczenia pacjentów z hipodoncją sprowadza się do dwóch głównych metod. Możliwe jest ortodontyczne zamknięcie przestrzeni bądź utrzymanie lub odtworzenie wolnego miejsca w zakresie brakującego zawiązka dla przyszłego uzupełnienia stałego. W przypadku dzieci, u których w jednym łuku występuje hipodoncja, a w drugim stłoczenia, można zastosować autotransplantację zębów.

W przyszłości bardzo dobrym rozwiązaniem dla pacjentów z hipodoncją mogą okazać się zęby powstające in vitro z embrionalnych komórek macierzystych. Komórki macierzyste zyskują coraz większe uznanie w świecie medycyny. Ich wykorzystanie w stomatologii pozostaje jednak głównie na etapie badań.

Konsekwencje hipodoncji

Hipodoncję warto jak najwcześniej zdiagnozować i rozpocząć leczenie. Do konsekwencji nieleczonej hipodoncji można zaliczyć przede wszystkim:

Im szybciej rozpocznie się leczenie hipodoncji, tym mniejsze ryzyko trudnych do usunięcia konsekwencji i lepsze efekty terapeutyczne.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Jędryszek A., Kmiecik M., Paszkiewicz A., Przegląd współczesnej wiedzy na temat hipodoncji, Dental and Medical Problems, 1/2009.
 2. Gregorczyk-Maga I., Merta U., Kołodziej I., Jurczak A., Wiśniewska G., Protetyczne metody leczenia hipodoncji w wieku rozwojowym na podstawie przeglądu piśmiennictwa, Nowa Stomatologia, 4/2013.
 3. Dyras M., Jankowska K., Czupryna S., Ocena częstotliwości występowania zaburzeń rozwojowych zębów u pacjentów leczonych w Katedrze Ortodoncji Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dental and Medical Problems, 2/2003.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *