Zgorzel miazgi

Spis treści

Zgorzel miazgi to szczególna odmiana martwicy miazgi, polegająca na jej gnilnym rozkładzie. Pierwotnie miazgę martwiczą zakażają te same drobnoustroje, których produkty rozpadu doprowadziły do odczynów zapalnych w żywej miazdze.

Zgorzel miazgi

Jak powstaje zgorzel miazgi?

Wtórnie martwa tkanka ulega zakażeniu bakteriami beztlenowymi, które doprowadzają do jej gnilnego rozkładu i stanowią aż 90% flory bakteryjnej jamy ustnej. Aby proces gnilny mógł się toczyć muszą powstać sprzyjające temu warunki, czyli:

 • istnienie martwej tkanki;
 • dostęp drobnoustrojów gnilnych;
 • wilgoć;
 • odpowiednia temperatura umożliwiająca rozwój drobnoustrojów.

Jak widać, jama ustna jest środowiskiem idealnym dla rozwoju bakterii, a tym samym dla rozwoju rozpadu gnilnego tkanki. Rozpad zgorzelinowy przekształca miazgę w bezpostaciowe masy o gnilnym zapachu i brunatnym zabarwieniu.

Istotą procesów biochemicznych w powstawaniu zgorzeli jest fermentacja ciał bezazotowych, czyli węglowodanów. Prowadzi ona do powstania kwaśnego środowiska warunkującego rozpad gnilny. W efekcie następuje proteolityczny rozpad tkanek, a następnie powstanie silnie toksycznych substancji, takich jak np. muskaryna czy neurydyna. Ostatecznymi produktami przemiany zgorzeli są:

 • woda;
 • kwas węglowy i kwas octowy;
 • kwasy tłuszczowe;
 • amoniak;
 • fenol;
 • parakrezol, skatol, indol;
 • siarkowodór.

Silne cytotoksyczne działanie niektórych substancji w zetknięciu z żywymi tkankami wywołuje stany zapalne, a nawet martwicę. Główną przyczyną zgorzeli całkowitej jest rozpad zgorzelinowy miazgi wskutek nieleczonego procesu próchnicowego. Natomiast przy zgorzelach częściowych przyczyną jest proces zapalny miazgi z rozległymi ogniskami martwicy, które uległy rozpadowi zgorzelinowemu.

Rodzaje zgorzeli

Wyróżnia się dwa rodzaje zgorzeli miazgi zęba:

 • zgorzel częściową;
 • zgorzel całkowitą.

Częściowa obejmuje jedynie określony obszar miazgi zęba, pozostałość jest tkanką wciąż żywą, lecz przeważnie objętą stanem zapalnym. Zgorzel częściowa szerzy się od strony komory w kierunku kanału. Miazga objęta stanem zapalnym może objawiać się samoistnymi bólami. Właśnie z tego względu wiele autorów określa ten obraz chorobowy jako zgorzelinowe zapalenie miazgi. W zębach wielokorzeniowych zgorzelą może być dotknięta miazga tylko w jednym kanale.

Z kolei zgorzel całkowita obejmuje miazgę koronowa i korzeniową i daje objawy kliniczne ze strony tkanek okołowierzchołkowych. W przypadku zgorzeli całkowitej nie dającej objawów klinicznych ze strony tkanek okołowierzchołkowych rozpoznaje się zgorzel bezobjawową, co jednak spotyka się stosunkowo rzadko.

Leczenie zgorzeli miazgi

Leczenie zależy od tego, czy zgorzel miazgi ma charakter całkowity czy częściowy. Najczęściej stosuje się leczenie antyseptyczne leczenie kanałowe. W efekcie bolesną, zapalnie zmienioną miazgę należy usunąć po zastosowaniu znieczulenia. Zarówno zgorzel, jak i martwica miazgi, stanowią bezwzględne wskazania do leczenia endodontycznego. Nie można ich wyleczyć domowymi sposobami, a zaniedbanie tej patologii skutkuje konsekwencjami w obrębie jamy ustnej a niekiedy nawet całego organizmu.

Martwa miazga w środowisku jamy ustnej zawsze ulega rozpadowi zgorzelinowemu. Gnilny zapach jest jedynym wskaźnikiem klinicznym odróżniającym zgorzel od martwicy. Miazga w rozpadzie zgorzelinowym stwarza jednak większe zagrożenie dla tkanek okołowierzchołkowych i całego ustroju niż tkanka martwicza.Polecane produkty:

Bibliografia

Arabska-Przedpełska B., Pawlicka H., Współczesna endodoncja w praktyce, Wydawnictwo Bestom, Łódź 2011.
Wrzyszcz-Kowalczyk A., Leczenie endodontyczne zapaleń miazgi w zębach mlecznych, Dental and Medical Problems, 2/2002.

Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *