Enzymy trawienne

Spis treści

Enzymy trawienne to niezwykle szeroka grupa rozmaitych związków działających w układzie pokarmowym. Łączy je wspólna funkcja, jaką jest rozkład składników pokarmowych na drobniejsze cząsteczki, dzięki czemu mogą być efektywnie wchłonięte w jelicie cienkim i wykorzystane przez organizm.

Enzymy trawienne

Enzymy trawienne w jamie ustnej

Ciekawostką jest, że trawienie pokarmów rozpoczyna się już w obrębie jamy ustnej podczas przeżuwania kęsów pokarmowych. Enzymy trawienne znajdują się wówczas w ślinie, produkowanej w dużych ilościach przez ślinianki, czyli gruczoły ślinowe. Takimi enzymami są:

 • amylaza – zaczyna wstępne trawienie węglowodanów, ponieważ przerywa długołańcuchowe polisacharydy (głównie skrobię i glikogen) i przekształca węglowodany złożone w oligosacharydy i maltozę. Amylaza działa przy pH 7, dlatego po przełknięciu kęsów pokarmowych, gdy przedostaną się one do kwaśnego środowiska żołądka, jej aktywność ulega zahamowaniu, aby wznowić się w jelicie;
 • lizozym – wprawdzie nie bierze udziału w trawieniu pokarmów, jednak ma działanie bakteriobójcze, ponieważ wykazuje zdolność rozkładu ścian komórkowych bakterii.

Problemy z trawieniem węglowodanów mogą pojawiać się u chorych z zespołem Sjogrena, ponieważ w przebiegu choroby dochodzi do upośledzenia produkcji śliny. Jest jej zbyt mało, co skutkuje także szybszym psuciem się zębów i nieprzyjemnym zapachem z ust.

Enzymy trawienne żołądka

Enzymy trawienne żołądka znajdują się głównie w soku żołądkowym, które ma pH rzędu 1-2. Sok żołądkowy jest produkowany przez gruczoły żołądkowe zlokalizowane w ścianach tego narządu. Do cennych enzymów zaliczamy następujące:

 • pepsyna – rozpoczyna trawienie białek, ponieważ rozkłada polipeptydy na oligopeptydy. Jest także aktywatorem dla kolejnych cząsteczek pepsynogenu (proenzym pepsyny);
 • podpuszczka – ścina kazeinę, czyli białko mleka. Enzym ten obserwuje się wyłącznie w okresie niemowlęcym;
 • lipaza żołądkowa – rozpoczyna rozkład zemulgowanych tłuszczów.

Po przejściu pokarmu z żołądka do jelita cienkiego ponownie zmienia się pH środowiska. Tym razem podnosi się do poziomu 7,1-8,4.

Enzymy trawienne jelita cienkiego

W jelicie cienkim enzymy trawienne są produkowane głównie przez trzustkę (znajdują się wówczas w soku trzustkowym) oraz przez ściany jelita cienkiego, a dokładniej przez znajdujące się tam gruczoły jelitowe Lieberkuhna. Enzymy trawienne trzustki to:

 • amylaza trzustkowa – substratem tego enzymu jest skrobia lub glikogen, wznawia się więc trawienie węglowodanów;
 • trypsyna i chymotrypsyna – odpowiadają za dalszy rozkład polipeptydów na peptydy i oligopeptydy;
 • elastaza – przecina wiązania peptydowe i jeszcze intensywniej trawi białka, a przy okazji degraduje elastynę;
 • karboksypeptydazy – trawią białka;
 • nukleazy trzustkowe – odpowiadają za rozkład kwasów nukleinowych na nukleotydy;
 • lipaza trzustkowa – rozkłada zemulgowane tłuszcze.

Z kolei enzymy jelita cienkiego to:

 • maltaza – rozkłada maltozę na dwie cząsteczki glukozy;
 • laktaza – rozkłada laktozę do glukozy i galaktozy;
 • sacharaza – rozkłada sacharozę do glukozy i fruktozy;
 • karboksypeptydazy – trawią białka;
 • aminopeptydazy – trawią białka;
 • nukleotydazy – rozkładają nukleotydy na nukleozydy.

Jak można zaobserwować, procesy trawienne zachodzą najintensywniej w jelicie cienkim. W rzeczywistości dla zachowania zdrowia kluczowe jest jednak sprawne działanie każdego odcinka układu pokarmowego.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Silverthorn D., Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
 2. Bukała B., Biologia. Fizjologia zwierząt z elementami fizjologii człowieka, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2005.
 3. Górski J., Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *