Stłoczenia zębów

Spis treści

Stłoczenia zębów to jedna z najczęściej występujących nieprawidłowości zgryzu. Szacuje się, że wada ta dotyczy ponad połowy dzieci do 12 roku życia. Stłoczenia zębów objawiają się zaburzeniami w ich położeniu, jak również wyrzynaniem się ich poza łukiem zębowym. Ma to negatywne konsekwencje zarówno estetyczne, jak i zdrowotne.

Stłoczenia zębów

Stłoczenia zębów – charakterystyka wady

Stłoczenia zębów wiążą się z ich:

 • obrotami;
 • zachodzeniem na siebie w jednym łuku zębowym;
 • wyrzynaniem po stronie przedsionkowej lub podniebiennej wyrostka zębodołowego.

Charakterystyczną manifestacją wady jest również zatrzymanie zębów w kości, ponieważ nie było dla nich miejsca w łukach zębowych. W stomatologii i ortodoncji rozpoznaje się 3 rodzaje stłoczeń:

 • pierwotne – powstają jako wyraz dysproporcji między zbyt dużymi zębami w stosunku do podstaw kostnych;
 • wtórne – związane z wczesną utratą zębów trzonowych mlecznych, czego efektem jest przemieszczenie pierwszych stałych zębów trzonowych do przodu. Wymusza to nieprawidłowe ustawienie zębów, na które częściowo brak miejsca;
 • trzeciorzędowe – to późne występowanie tego zjawiska, najczęściej w wieku 17-20 lat. Żuchwa jest bowiem kością rosnącą najdłużej ze wszystkich kości czaszki. Objaw ten dawniej wiązano wyłącznie z wyrzynaniem się ósemek, obecnie jednak wiadomo, że występuje on także u osób nieposiadających zawiązków trzecich zębów trzonowych.

Warto możliwie jak najwcześniej skorygować tę wadę zgryzu, ponieważ jej długotrwała obecność może wiązać się z licznymi negatywnymi efektami zdrowotnymi. Po pierwsze, stłoczenia zębów uniemożliwiają dokładne oczyszczenie ich powierzchni podczas szczotkowania. Znacznie utrudnione jest także wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. W efekcie odkłada się nadmiar płytki nazębnej, czego konsekwencją może być np. próchnica. Dodatkowo wada ta może utrudniać prawidłową wymowę.

Przyczyny

Wykazano, że omawiana wada pojawia się częściej w przypadku skróconych łuków zębowych, zmniejszonej szerokości międzykłowej czy międzytrzonowcowej. Występuje także często wówczas, gdy górne łuki zębowe posiadają kształt paraboliczny czy trójkątny, zaś dolne łuki kształt trapezoidalny, czyli spłaszczone w odcinku przednim. Przyczyny dzieli się w zależności od tego, czy wada występuje pierwotnie czy wtórnie.

Stłoczenia pierwotne wykazują podłoże genetyczne i stanowią efekt dysproporcji między rozmiarem zębów a odpowiadającą im podstawą kostną. Do przyczyn pierwotnych można zaliczyć:

 • zmniejszenie wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy;
 • nadprodukcja listewki zębowej;
 • dysplazja, zniekształcenie i zwężenie bazy apikalnej.

Stłoczenia wtórne zwane są również objawowymi, powstają jako następstwo działania czynników środowiskowych – przede wszystkim doprzedniego przemieszczania pierwszych zębów trzonowych stałych.

Leczenie stłoczeń zębów

Postępowanie lecznicze zależy głównie od wieku pacjenta oraz nasilenia przewidywanego lub istniejącego braku miejsca w łukach zębowych. Ogólnie uważa się, że braki miejsca do 5 mm w jednym łuku należy leczyć drogą rozbudowy, z kolei powyżej 9-10 mm drogą zmniejszania liczby zębów o 4 zęby przedtrzonowe. Następnie mechaniczne aparaty regulacyjne, ruchome lub stałe, ustawiają zęby w prawidłowym zaguzkowaniu. Decyzję dotyczącą leczenia pacjenta z brakami w granicach 6-9 mm podejmuje się po szczegółowej analizie danego przypadku i nieraz już po ocenie reakcji na wstępne leczenie.

Najskuteczniejszą metodą korekcji jest aparat stały. Im szybciej podjęte leczenie, tym lepsze rokowania i krótszy czas użytkowania aparatu na zęby, ponieważ wada nie jest tak silnie utrwalona. Jednocześnie należy pamiętać, że leczenie stłoczeń zębów aparatem wiąże się z nieprzyjemnymi odczuciami, gdyż przesuwające się zęby mogą stać się tkliwe czy wywoływać ból. Jak wspomniano wcześniej, niekiedy przed założeniem aparatu należy usunąć kilka zębów.

Bibliografia

 1. Karłowska I., Zarys współczesnej ortodoncji, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 2. Krawczyk K., Śmiech-Słomkowska G., Stłoczenia zębów – przegląd piśmiennictwa, Czasopismo Stomatologiczne, 62/2009.
 3. Szyszka-Sommerfeld L., Buczkowska-Radlińska J., Wpływ stłoczeń zębów na występowanie choroby próchnicowej na podstawie piśmiennictwa, Annales Academiae Medicae Stetinensis, 2/2010.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *