Technik dentystyczny

Spis treści

Technik dentystyczny to regulowany zawód medyczny ściśle związany ze stomatologią. Taki specjalista wykonuje laboratoryjne prace z zakresu stomatologii, w tym protezy zębowe, aparaty ortodontyczne oraz wszelkie uzupełnienia protetyczne. Zakres jego pracy jest jednak znacznie szerszy. Jako że zapotrzebowanie na dobrych techników dentystycznych stale rośnie, kierunek ten cieszy się dużą popularnością.

Technik dentystyczny

Technik dentystyczny – kto to jest?

Technikiem dentystycznym nazywamy osobę po ukończeniu studiów wyższych na kierunku technika dentystycznego (kończą się zdobyciem tytułu licencjata) bądź osobę po ukończeniu studiów podyplomowych na tym kierunku. Nauczanie trwa 3 lata, w tym czasie kandydat musi odbyć 6-miesięczne praktyki przygotowujące go do pracy w zawodzie.

Technik dentystyczny – co robi?

W zakresie obowiązków zawodowych technika dentystycznego znajdują się między innymi:

 • projektowanie modeli gipsowych protez;
 • wymiana uszkodzonych elementów protez;
 • wykonywanie wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie jamy ustnej i twarzoczaszki;
 • obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni stomatologicznej, zgodnie z zasadami BHP;
 • kontrola i ocena prac protetycznych pod kątem ich zgodności z zaleceniami lekarza, stosowanych materiałów, wygody i użyteczności pacjenta;
 • pomoc przy wykonywaniu prac technicznych w pracowni, ocena wykonania technicznego pracy;
 • przekazywanie gotowych prac do lekarzy stomatologów i innych zleceniodawców;
 • regulacja protez i aparatów, ich naprawa i konserwacja;
 • przygotowywanie pacjenta do stosowania protez i innych uzupełnień protetycznych czy korygujących wady uzębienia;
 • prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie profilaktyki wad zgryzu, próchnicy i innych chorób jamy ustnej.

Zakres pracy technika dentystycznego jest więc bardzo szeroki. W dzisiejszych czasach każdy gabinet dentystyczny współpracuje z takim specjalistą. Technik dentystyczny znajdzie pracę w różnego rodzaju zakładach opieki zdrowotnej, może również założyć własną pracownię techniczno-dentystyczną. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych tacy specjaliści nierzadko prowadzą zajęcia w placówkach oświaty, np. wśród studentów kierunków medycznych.

Ile zarabia technik dentystyczny?

Szacuje się, że w 2022 roku blisko 50% techników dentystycznych otrzymywało pensję od 3 520 zł do 5 600 zł brutto. Jedynie 25% najlepiej opłacanych, doświadczonych techników dentystycznych otrzymywało wynagrodzenie powyżej 5 600 zł brutto.

Cechy dobrego technika dentystycznego

Aby zostać technikiem dentystycznym należy posiadać najważniejsze cechy charakteru na tym stanowisku, czyli skrupulatność, zaangażowanie i ponadprzeciętna precyzja. Konieczne jest sprawne rozróżnianie barw, zręczność manualna oraz ostrość widzenia. Taka osoba musi posiadać dobrą pamięć i preferować pracę w jednostajnych, monotonnych warunkach. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są natomiast:

 • wszelkie wady wzroku, których nie można skorygować okularami;
 • choroby ograniczające zdolności manualne.

Inwalidztwo wymagające korzystania z wózka nie jest przeciwwskazaniem.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Baranowski W., Kształcenie w zawodzie technika dentystycznego w świetle polskiego prawa, Dental and Medical Problems, 43/2006.
 2. Mierzwińska-Nastalska E., Kochanek-Leśniewska A., Protetyka stomatologiczna dla techników dentystycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *