Nerw twarzowy (łac. nervus facialis)

Nerw twarzowy

Nerw twarzowy (łac. nervus facialis) to VII nerw czaszkowy. Jest nerwem drugiego łuku skrzelowego. Posiada zarówno włókna ruchowe, jak i czuciowe – z tym, że

Czytaj dalej »
Periodontologia

Periodontologia

Periodontologia to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem i leczeniem aparatu zawieszeniowego zęba, czyli przyzębia, a także błony śluzowej jamy ustnej. Specjalista tej dziedziny nazywany jest

Czytaj dalej »

Krzywa Wilsona

Krzywa Wilsona to linia łącząca guzki jednoimiennych zębów bocznych po obu stronach łuku zębowego. Choć znacznie częściej określa się krzywą Spee, również ona znajduje zastosowanie

Czytaj dalej »

Mięśnie sklepienia czaszki

Mięśnie sklepienia czaszki często zwane są ogólnie mięśniem naczasznym. Na sklepieniu czaszki znajduje się szerokie, płaskie i cienkie rozcięgno, zwane powszechnie czepcem ścięgnistym. Zarówno od

Czytaj dalej »
Język (łac. lingua)

Język

Język (łac. lingua) to mięśniowy narząd pokryty błoną śluzową. Przy zwartych szczękach niemal całkowicie wypełnia jamę ustną właściwą. To twór w znacznym stopniu ruchomy, dzięki

Czytaj dalej »

Mięsień żwacz

Mięsień żwacz (łac. Musculus masseter) należy do grupy mięśni żwaczowych, które wykonują ruchy żuchwą przyczepiając się do niej jednym końcem. Wraz z omawianym mięśniem w

Czytaj dalej »

Ciemiączka

Ciemiączka (łac. Fonticuli) to większe przestrzenie międzykostne, wypełnione blaszką tkanki łącznej lub wyjątkowo chrząstką szklistą, leżącą w miejscach styku 3 lub 4 kości. Na czaszce

Czytaj dalej »

Mięśnie podgnykowe

Mięśnie podgnykowe (łac. Musculi infrahyoidei), w liczbie 4, tworzą dwie warstwy – powierzchowną oraz głęboką. Zalicza się je do grupy środkowej mięśni szyi. Budowa W

Czytaj dalej »

Mięśnie nadgnykowe

Mięśnie nadgnykowe występują w tej samej liczbie co mięśnie podgnykowe. Są to mięśnie: dwubrzuścowy, rylcowo-gnykowy, żuchwowo-gnykowy i bródkowo-gnykowy. Działają one zarówno na kość gnykową, jak

Czytaj dalej »

Mięsień płatowaty głowy

Mięsień płatowaty głowy (łac. Musculus splenius capitis) to mięsień należący do grupy mięśni kolcowo-poprzecznych. Te z kolei wchodzą w skład długich mięśni grzbietu. Budowa Mięsień

Czytaj dalej »

Mięsień najdłuższy głowy

Mięsień najdłuższy głowy (łac. Musculus longissimus capitis) stanowi cienką blaszkę mięśniową przykrytą mięśniem płatowatym. Leży przyśrodkowo od mięśnia najdłuższego szyi i bocznie od mięśnia półkolcowego

Czytaj dalej »

Podniebienie

Podniebienie tworzy górną ścianę jamy ustnej. Dzielimy je na podniebienie twarde oraz miękkie. Jest to przestrzeń między jamą nosową a gębową. Podniebienie miękkie Tę strukturę

Czytaj dalej »

Zatoki przynosowe

Zatoki przynosowe to pneumatyczne przestrzenie w kościach twarzoczaszki. Znacznie zwiększają pojemność jamy nosowej, ponieważ ich łączna pojemność w dużym stopniu przekracza pojemność jamy nosowej właściwej.

Czytaj dalej »

Ślinotok

Ślinotok odnosi się do nadmiernego wycieku śliny z jamy ustnej. Mogą go powodować zaburzenia połykania lub nadprodukcja przez gruczoły ślinowe. Zawsze jednak powoduje dyskomfort zarówno

Czytaj dalej »

Pieczenie języka

Pieczenie języka to charakterystyczny objaw zespołu pieczenia jamy ustnej. Schorzenie to manifestuje się długotrwałym uczuciem piekącego, palącego lub kłującego bólu w obrębie błon śluzowych jamy

Czytaj dalej »

Zgryz głęboki

Zgryz głęboki to jedna z ortodontycznych wad uzębienia. Cechuje się zwiększeniem nagryzu pionowego zębów siecznych, co znacznie zmniejsza ruchy żuchwy do przodu w trakcie żucia

Czytaj dalej »

Szczęka

Szczęka (łac. maxilla) to parzysta kość, która buduje przedni odcinek części twarzowej czaszki, podniebienia, jamy nosowej i oczodołu. Ponadto ogranicza w pewnym stopniu dół podskroniowy

Czytaj dalej »
Zęby palacza

Zęby palacza

Zęby palacza charakteryzują się przede wszystkim przebarwieniami i skłonnością do rozwoju wielu schorzeń zębów, przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej. Wiele osób nie zdaje sobie

Czytaj dalej »

Szwy czaszki

Szwy czaszki to więzozrosty spotykane w miejscach połączeń kości powstałe na podłożu łącznotkankowym. Występują w postaci wąskich pasm łączących poszczególne kości. Rodzaje Szwy czaszki można

Czytaj dalej »
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie