Hiperteloryzm (łac. hipertelorismus)

Hiperteloryzm

Hiperteloryzm (łac. hipertelorismus) to pojęcie opisujące szerokie rozstawienie oczodołów, co obserwuje się w przebiegu rozmaitych zespołów wrodzonych. Przyczyny takiej anomalii anatomicznej nie są jednak znane.

Czytaj dalej »
Nudności

Nudności

Nudności to subiektywny objaw pochodzący z układu pokarmowego i układu nerwowego. Są całkowicie bezbolesne, jednak obniżają komfort codziennego życia. Zwłaszcza, jeśli mają charakter przewlekły lub

Czytaj dalej »
Wymioty

Wymioty

Wymioty to inaczej zjawisko gwałtownego, niekontrolowanego wyrzucania treści pokarmowej z żołądka przed usta, w czym udział biorą silne skurcze mięśni brzucha i klatki piersiowej. Zwykle

Czytaj dalej »
Objaw Macewena

Objaw Macewena

Objaw Macewena został opisany przez Williama Macewena, szkockiego lekarza chirurga będącego na przełomie wieków XIX i XX pionierem neurochirurgii. To autor innowacyjnych wówczas metod leczenia

Czytaj dalej »
Objaw Parinauda

Objaw Parinauda

Objaw Parinauda (objaw zachodzącego słońca, ang. setting sun sign) to charakterystyczne zjawisko pojawiające się w przebiegu zespołu Parinauda i dotyczące gałek ocznych. Wynika z uszkodzenia

Czytaj dalej »
Coloboma

Coloboma

Coloboma (inaczej: szczelina gałki ocznej) to wada wrodzona polegająca na malformacji różnych struktur anatomicznych oka. Może dotyczyć m.in. tęczówki, siatkówki, soczewki, a nawet nerwu wzrokowego.

Czytaj dalej »
Małoocze

Małoocze

Małoocze (inaczej: mikroftalmia) to wrodzona wada rozwojowa dotycząca jednostronnego lub obustronnego niedorozwoju gałek ocznych. Pojawia się już na etapie życia płodowego, a przyczyn takiego zjawiska

Czytaj dalej »
Rodzaje stawów

Rodzaje stawów

Rodzaje stawów to podstawowa wiedza anatomiczna, która przydaje się w praktyce w przypadku zawodów medycznych i związanych z aktywnością fizyczną. Wyróżniamy kilka takich rodzajów, w

Czytaj dalej »
Anocja

Anocja

Anocja to wada wrodzona polegająca na całkowitym braku małżowin usznych. Ich częściowy brak nazywa się mikrocją. Oba przypadki są wskazaniem do interwencji chirurgicznej. W wielu

Czytaj dalej »
Pediatra

Pediatra

Pediatra to lekarz specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób wieku dziecięcego, a więc występujących u dzieci od 1. miesiąca życia do momentu ukończenia

Czytaj dalej »
OCT

OCT

OCT to inaczej optyczna tomografia koherencyjna. Technika obrazowania interferencyjnego, dzięki której można uzyskać obrazy przekrojów obiektów z bardzo wysoką rozdzielczością. Metoda jest bardzo często wykorzystywana

Czytaj dalej »
Atrezja

Atrezja

Atrezja to pojęcie odnoszące się do braku fizjologicznego otworu lub światła w strukturze anatomicznej, w której powinno się ono znajdować. Najczęściej ma charakter wrodzony i

Czytaj dalej »
Augmentacja kości

Augmentacja kości

Augmentacja kości to powszechnie praktykowana metoda leczenia periodontologicznego, polegająca na odbudowie tkanki kostnej u pacjentów, u których doszło do jej zaniku. Zapewnia oczekiwaną i starannie

Czytaj dalej »
Okostna

Okostna

Okostna to włóknista błona otaczająca kość. Jest bardzo dobrze ukrwiona i unerwiona, to właśnie ona odpowiada za uczucie silnego bólu podczas uderzenia się w piszczel

Czytaj dalej »
Uzupełnienia protetyczne

Uzupełnienia protetyczne

Uzupełnienia protetyczne to podstawowe akcesoria wykorzystywane w protetyce stomatologicznej, mające na celu przede wszystkim uzupełnienie ubytków w uzębieniu. Tym samym poprawiają estetykę uśmiechu, przywracają właściwe

Czytaj dalej »
Mięsak Kaposiego

Mięsak Kaposiego

Mięsak Kaposiego to złośliwy nowotwór pochodzenia mezenchymalnego, po raz pierwszy opisany w 1872 roku. Wiąże się z nieprawidłową angiogenezą, rozrostem śródbłonków i obecnością nacieku zapalnego

Czytaj dalej »
Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH)

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) to grupa zaburzeń rozwojowych mineralizacji szkliwa zębów stałych. Dotyczy pierwszych zębów trzonowych oraz zębów siecznych. Czynnik etiologiczny nie został do końca poznany,

Czytaj dalej »
Zespół Gorlina-Goltza

Zespół Gorlina-Goltza

Zespół Gorlina-Goltza (nazywany w skrócie zespołem Gorlina) to inaczej zespół torbieli szczęk. Stanowi schorzenie genetyczne dziedziczone w sposób autosomalny dominujący. Dotychczas opisano ponad 100 przypadków

Czytaj dalej »
Zespół Muenkego

Zespół Muenkego

Zespół Muenkego należy do kraniosynostoz, czyli wad wrodzonych polegających na przedwczesnym zrośnięciu się szwów czaszkowych. Wpływa to nie tylko na charakterystyczną zmianę kształtu i wyglądu

Czytaj dalej »
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie