Przeszczep dziąseł

Spis treści

Przeszczep dziąseł jest jedną z metod leczenia recesji dziąseł, czyli stopniowego obniżania się ich brzegu, odsłaniając szyjki zębowe. Zęby stają się wówczas nadwrażliwe i mają tendencję do chwiania się. Za główną przyczynę tego problemu uważa się niewłaściwe nawyki higieniczne.

Przeszczep dziąseł

Recesja dziąseł – leczenie

Przed podjęciem decyzji o wyborze chirurgicznej metody leczenia recesji dziąsłowej należy wykonać dokładne badanie periodontologiczne. W jego trakcie lekarz ustala przyczynę i stopień zmian patologicznych przyzębia. Należy dążyć do wyeliminowania nieprawidłowego zachowania higienicznego pacjenta, usunięcia nieprawidłowych przyczepów wędzidełek oraz wykonania korekty zwarcia. Znaczenie mają: wiek pacjenta, jego oczekiwania estetyczne, a także planowane wtórnie leczenie. Chętnie wybieraną i skuteczną metodą jest przeszczep dziąsła.

Należy przy tym pamiętać, że materiałem służącym do przeszczepu i pokrycia ubytków może być zarówno samo dziąsło, jak i np. tkanka podniebienia pacjenta. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, trwa około 60 minut w zależności od ilości wykonywanych przeszczepów i zastosowanej techniki.

Przeszczep dziąseł – na czym polega?

Do pokrywania recesji wykorzystuje się płaty uszypułowane, przeszczepy tkanek miękkich w formie wolnych przeszczepów lub z użyciem przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej, jak również zabiegi sterowanej regeneracji tkanek (GTR), w tym także z wykorzystaniem białek matrycy szkliwa. Istnieje wiele technik, które zawsze dobiera się indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Uszypułowany przesuwalny płat

Jedną z najstarszych metod jest wykorzystanie uszypułowanego przesuwalnego płata celem wykonania przeszczepu dziąsła. Metoda polega na pokryciu obnażonej powierzchni korzenia z wcześniejszym wykonaniem płata pełnej grubości (śluzówkowo-okostnowego) w odległości około 1,5 zęba od recesji. Płat ten należy odwarstwić i przemieścić bocznie. Nieco później, w 1968 roku, zmodyfikowano tę procedurę. Nowy zabieg różni się tym, że płat składa się z 2 części powstałych dzięki poprowadzeniu cięć po obu stronach ubytku. Znajduje on zastosowanie w sytuacji, w której z jednej strony zęba nie ma wystarczającej ilości tkanki dziąsła.

Skośnie obrotowy płat uszypułowany

Kolejna metoda polega na wykorzystaniu skośnie obrotowego płata uszypułowanego. W tym przypadku miejscem dawczym jest brodawka dziąsłowa sąsiadująca z recesją. Przed pokryciem recesji należy przygotować powierzchnię korzenia przy użyciu wierteł diamentowych. Utworzony płat uszypułowany obraca się, pokrywając miejsce biorcze.

Płaty złożone przemieszczane dokoronowo

Metoda ta znajduje zastosowanie w pokrywaniu pojedynczych, rzadziej mnogich sąsiadujących ze sobą recesji. Obejmuje wytworzenie płata w kształcie trapezu, podstawą zwróconego do sklepienia przedsionka. Cięcia pionowe po obu stronach recesji prowadzone są rozbieżnie, wysoko w kierunku wierzchołkowym poza linię śluzówkowo-dziąsłową. W zależności od warunków miejscowych wytworzony płat może być pełnej grubości na całym obszarze lub częściowej grubości u swojej podstawy. Tak przygotowany płat przemieszcza się w kierunku koronowym, aż do uzyskania maksymalnego pokrycia recesji, po czym przyszywa się go do brodawek dziąsłowych.

Przeszczep dziąseł – wskazania

Podstawowymi wskazaniami do wykonania przeszczepu dziąseł są ubytki i niedobory tkanek dziąsłowych w dowolnym miejscu w jamie ustnej, zarówno na grubość, jak i na wysokość. Innymi słowy zabieg wykonuje się wtedy, gdy z różnych powodów doszło do utraty większego fragmentu dziąsła. Wskazaniem jest również recesja dziąseł.

Przeszczep dziąseł – przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do wykonania przeszczepu dziąseł są:

Decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu podejmuje lekarz po dokładnym zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta i higieną jego jamy ustnej.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Kuszczak T., Dyba J., Gryniewicz K., Wybrane metody chirurgicznego leczenia mnogich recesji dziąsłowych – opis przypadków, Dental Forum, 2/2015.
  2. Cieślik-Wegemund M., Wierzba W., Targońska A., Sitek M., Leczenie pojedynczej recesji dziąsła z wykorzystaniem techniki tunelowej i przeszczepu łącznotkankowego – opis przypadku, Implantologia Stomatologiczna, 2/2019.
  3. Matejkowski B., Bogusławska-Kapała A., Strużycka I., Pokrycie recesji dziąsłowej zmodyfikowaną techniką tunelową przeszczepu tkanki łącznej – opis przypadku, Forum Ortodontyczne, 2018.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *