Augmentacja kości

Spis treści

Augmentacja kości to powszechnie praktykowana metoda leczenia periodontologicznego, polegająca na odbudowie tkanki kostnej u pacjentów, u których doszło do jej zaniku. Zapewnia oczekiwaną i starannie zaplanowaną rekonstrukcję utraconych tkanek twardych, co stanowi dobre podparcie dla fizjologicznie uformowanego dziąsła wokół pobrzeża implantu i jego nadbudowy. Innymi słowy, dzięki augmentacji kości możliwe jest wykonanie uzupełnienia protetycznego, co byłoby niemożliwe przy zaniku kości.

Augmentacja kości

Na czym polega augmentacja kości?

Regeneracja kości może odbywać się na kilka sposobów. Między innymi poprzez:

 • wszczepianie w miejsce ubytku kości pobranej z własnego organizmu (tak zwany przeszczep autogenny);
 • wszczepienie w miejsce ubytku kości pochodzącej od dawcy (tak zwany przeszczep homogenny);
 • wszczepienie syntetycznego materiału kościozastępczego, nazywanego materiałem alloplastycznym (syntetycznym).

Najczęściej lekarz wykorzystuje w tym celu przeszczep autogenny, pobrany z bródki pacjenta lub okolicy znajdującej się za zębami trzonowymi. Wszystko odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg polega na umieszczeniu pobranego fragmentu kostnego w zębodole, a następnie na pokryciu go specjalną błoną zaporową. Jej celem jest profilaktyka wrastania tkanek miękkich. Alternatywnie wykonuje się tzw. wczesną augmentację śródoperacyjną, polegającą na natychmiastowym dążeniu do zastąpienia utraconego zęba materiałem wszczepowym.

W ciągu najbliższych tygodni i miesięcy następuje regeneracja tkanek pacjenta. Wszczepiony materiał kostny ulega przebudowie w pełnowartościową tkankę kostną pacjenta, a wykonana w ten sposób nadbudowa umożliwia odnowę uzębienia. Można rozpocząć przygotowania do wszczepienia implantów. Przed wykonaniem augmentacji kości, jak również po kilku miesiącach (po zagojeniu się tkanek) wykonuje się zdjęcie RTG jamy ustnej, na podstawie którego dobiera się dalsze kroki.

Augmentacja kości – wskazania

Najczęstszą sytuacją kliniczną wymagającą augmentacji kości są zębodoły poekstrakcyjne. Po usunięciu zęba, procesowi gojenia ubytku zawsze towarzyszy fizjologiczny zanik kości wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy średnio o około 25–30%. Wiąże się on z szybszą proliferacją nieosteogennej tkanki łącznej w głąb zębodołu poekstrakcyjnego. Jeśli pacjent chciałby w przyszłości wypełnić lukę w łuku zębowym mostem zębowym, koroną zębów lub innym uzupełnieniem protetycznym, nie może dopuścić do zaniku kości będącej filarem dla takiego uzupełnienia. Podstawowym wskazaniem jest więc chęć zapobiegania zanikowi wyrostka zębodołowego oraz chęć wstawienia implantu w miejsce po zębie fizjologicznym.

Pozostałe wskazania do augmentacji:

 • paradontoza;
 • obecność głębokich kieszeni przyzębnych.

Należy zawsze mieć na uwadze, że ubytek kostny bez augmentacji już o średnicy 5 mm, po upływie pół roku jest wypełniony wyłącznie tkanką włóknistą, z niewielkim naciekiem komórkami zapalnymi. Z kolei ubytek kostny po augmentacji materiałem jest wypełniony pełnowartościową strukturą kostną. Decyzję o konieczności wykonania augmentacji podejmuje lekarz periodontolog lub chirurg stomatologiczny na podstawie wywiadu z pacjentem i wyników badań obrazowych.

Zobacz również: Implantologia.

Augmentacja kości – przeciwwskazania

Augmentacja kości jest zabiegiem inwazyjnym i kilkuetapowym. Dlatego jego wykonanie nie zawsze jest możliwe. Do podstawowych przeciwwskazań zaliczamy:

 • bezzębie, zwłaszcza u pacjentów, którzy przez wiele lat nie używali uzupełnienia protetycznego (np. ruchomej protezy);
 • brak wystarczającej higieny jamy ustnej;
 • aktywne infekcje i zaostrzenia chorób jamy ustnej;
 • znaczny zanik wyrostków zębodołowych;
 • ciążę;
 • gorączkę i zaostrzenie chorób przewlekłych.

Po zabiegu pacjent może odczuwać dyskomfort, nierzadko pojawia się ból, obrzęk i zaczerwienienie, a także subiektywne odczucie ciała obcego w łuku zębowym. To naturalne zjawiska, które powinny przeminąć w ciągu kilku najbliższych dni. Jeśli tak się nie dzieje, należy udać się na konsultację do lekarza, który wykonywał zabieg.

Ile kosztuje augmentacja kości?

Cena za wykonanie augmentacji kości zwykle rozpoczyna się od 600 zł. Dotyczy to wyłącznie jednego wyrostka zębodołowego. Kwota nie zawiera kosztów wykonania badań obrazowych, które kwalifikują pacjenta do zabiegu i są niezbędnym, nieodłącznym elementem leczenia.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Sypień M., Skrok-Wolska D., Augmentacja kością własną pacjenta z następczą implantacją, Medical Tribune, 6/2012.
 2. Zastrow F., Eksplantacja oraz biologiczna augmentacja kości (Biological Bone Augmentation – BBA) w odcinku bocznym żuchwy: protokół leczenia systemowego, Implantologia Stomatologiczna, 2/2020.
 3. Kopczyński P., Flieger R., Wyganowska-Świątkowska M., Augmentacja przedimplantacyjna – konieczność czy jedna z możliwości, Nowiny Lekarskie, 2/2013.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *