Wskaźnik BEWE

Spis treści

Wskaźnik BEWE (ang. Basic Erosive Wear Examination) to system oceny zaawansowania zmian patologicznych zębów, którego wynik odnosi się do skategoryzowanych poziomów ryzyka zmian i określonego postępowania terapeutycznego. Przykładem zastosowania wskaźnika BEWE jest ocena intensywności erozji szkliwa u pacjentów narażonych na działanie kwasów pochodzenia endogennego i egzogennego.

Wskaźnik BEWE (ang. Basic Erosive Wear Examination)

Wskaźnik BEWE – charakterystyka

Niedawno zaczęto poszukiwać wskaźników idealnych, służących do oceny erozji szkliwa. W 2007 roku odbyły się warsztaty „Current erosion indices – flawed or valid?”, na których omówiono obecne narzędzia do diagnostyki erozji. W trakcie dyskusji stworzono nowy system oceny erozji – wskaźnik BEWE. Jest to wskaźnik 4-stopniowy, z pomocą którego ocenie poddaje się wszystkie powierzchnie zębów z wyjątkiem trzecich zębów trzonowych.

Ocena następuje w odpowiednich kategoriach:

 • kod 0 – brak erozji;
 • kod 1 – początkowa, niewielka utrata struktury szkliwa;
 • kod 2 – wyraźna zmiana z utratą twardych tkanek obejmującą poniżej 50% powierzchni;
 • kod 3 – zmiana z utratą twardych tkanek powyżej 50% powierzchni zęba.

W kategorii 2 i 3 nierzadko obserwuje się odsłonięcie zębiny. Oceny dokonuje się w odniesieniu do 6 sekstantów uzębienia:

 • sekstant pierwszy – zęby 17-14;
 • sekstant drugi – zęby 13-23;
 • sekstant trzeci – zęby 24-27;
 • sekstant czwarty – zęby 37-34;
 • sekstant piąty – zęby 33-43;
 • sekstant szósty – zęby 44-47.

Ocenia się powierzchnie wszystkich zębów w poszczególnych sekstantach, jednak zapisuje wyłącznie najwyższą wartość oceny erozji występującą w danym sekstancie. Dalszym krokiem jest zsumowanie uzyskanych wartości ze wszystkich sekstantów, czego wynik stanowi wartość skumulowaną.

Wskaźnik BEWE – interpretacja

Wskaźnik BEWE determinuje poziom ciężkości ryzyka erozji, a wyniki mogą prezentować się następująco:

 • brak ryzyka – wartości 2 i poniżej;
 • małe ryzyko – wartości 3-8;
 • umiarkowane ryzyko – wartości 9-13;
 • duże ryzyko – wartości 14 i powyżej.

Dla poszczególnych poziomów ryzyka jest określone odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Należy jednak pamiętać, że wskaźnik BEWE nie może być jedynym narzędziem diagnostycznym erozji szkliwa. Należy dodatkowo wykonać dokładne badanie stomatologiczne wraz z oceną nadwrażliwości zębów, a uzupełniająco również RTG zębów.

Pozostałe wskaźniki erozji szkliwa

Wskaźnik BEWE jest jedynie uzupełniającym narzędziem diagnostycznym, nierzadko wykorzystywanym w połączeniu z innymi znanymi wskaźnikami. Są nimi między innymi:

 • system punktowy starcia zębów – cyfry od 0 do 3 opisują intensywność starcia powierzchni zębowych, gdzie wartość 3 odnosi się do całkowitej utraty szkliwa na powierzchni oraz odsłonięcie zębiny i/lub miazgi zęba;
 • wskaźnik O’Sullivana – litery od A do F opisują lokalizację ognisk erozji na powierzchni zęba, natomiast cyfry 1, 2, 3, 4, 5 i 9 odnoszą się do ciężkości zmiany zaobserwowanej na najbardziej zajętym zębie;
 • wskaźnik O’Briena – dwukrotnie ocenia się zęby z wykorzystaniem cyfr 0, 1, 2, 3 i 9. Te od 0 do 3 odnoszą się najpierw do głębokości zmiany, później do wielkości zmiany. Cyfra 9 opisuje brak możliwości oceny.

Na koniec warto przytoczyć definicję erozji szkliwa. Erozją szkliwa nazywamy powierzchowną utratę tkanek twardych zęba wskutek długotrwałego działania kwasów. Kwasy te mogą pochodzić zarówno z pożywienia, jak i być konsekwencją chorób ogólnoustrojowych. Zmiany erozyjne zalicza się do ubytków niepróchnicowego pochodzenia – przyczyną rozpuszczania szkliwa nie są bakterie, co ma miejsce w przypadku próchnicy. Przy erozji szkliwa kluczowe znaczenie ma wczesna interwencja stomatologiczna.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Kaczmarek U., Sołtan E., Ocena erozji zębów pochodzenia endogennego i egzogennego za pomocą wskaźnika BEWE, Dental and Medical Problems, 1/2011.
 2. Kaczmarek U., Harłukowicz K., Częstość i uwarunkowania występowania erozji zębów w wieku rozwojowym, Nowa Stomatologia, 2/2014.
 3. Przybyszewska-Pardak S., Groch M., Loster J., Wieczorek A., Diagnostyka erozji, przegląd stosowanych wskaźników, Protetyka Stomatologiczna, 69/2019.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *