Małoocze

Małoocze

Małoocze (inaczej: mikroftalmia) to wrodzona wada rozwojowa dotycząca jednostronnego lub obustronnego niedorozwoju gałek ocznych. Pojawia się już na etapie życia płodowego, a przyczyn takiego zjawiska

Czytaj dalej »
Rodzaje stawów

Rodzaje stawów

Rodzaje stawów to podstawowa wiedza anatomiczna, która przydaje się w praktyce w przypadku zawodów medycznych i związanych z aktywnością fizyczną. Wyróżniamy kilka takich rodzajów, w

Czytaj dalej »
Anocja

Anocja

Anocja to wada wrodzona polegająca na całkowitym braku małżowin usznych. Ich częściowy brak nazywa się mikrocją. Oba przypadki są wskazaniem do interwencji chirurgicznej. W wielu

Czytaj dalej »
Pediatra

Pediatra

Pediatra to lekarz specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób wieku dziecięcego, a więc występujących u dzieci od 1. miesiąca życia do momentu ukończenia

Czytaj dalej »
OCT

OCT

OCT to inaczej optyczna tomografia koherencyjna. Technika obrazowania interferencyjnego, dzięki której można uzyskać obrazy przekrojów obiektów z bardzo wysoką rozdzielczością. Metoda jest bardzo często wykorzystywana

Czytaj dalej »
Atrezja

Atrezja

Atrezja to pojęcie odnoszące się do braku fizjologicznego otworu lub światła w strukturze anatomicznej, w której powinno się ono znajdować. Najczęściej ma charakter wrodzony i

Czytaj dalej »
Augmentacja kości

Augmentacja kości

Augmentacja kości to powszechnie praktykowana metoda leczenia periodontologicznego, polegająca na odbudowie tkanki kostnej u pacjentów, u których doszło do jej zaniku. Zapewnia oczekiwaną i starannie

Czytaj dalej »
Okostna

Okostna

Okostna to włóknista błona otaczająca kość. Jest bardzo dobrze ukrwiona i unerwiona, to właśnie ona odpowiada za uczucie silnego bólu podczas uderzenia się w piszczel

Czytaj dalej »
Uzupełnienia protetyczne

Uzupełnienia protetyczne

Uzupełnienia protetyczne to podstawowe akcesoria wykorzystywane w protetyce stomatologicznej, mające na celu przede wszystkim uzupełnienie ubytków w uzębieniu. Tym samym poprawiają estetykę uśmiechu, przywracają właściwe

Czytaj dalej »
Mięsak Kaposiego

Mięsak Kaposiego

Mięsak Kaposiego to złośliwy nowotwór pochodzenia mezenchymalnego, po raz pierwszy opisany w 1872 roku. Wiąże się z nieprawidłową angiogenezą, rozrostem śródbłonków i obecnością nacieku zapalnego

Czytaj dalej »
Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH)

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) to grupa zaburzeń rozwojowych mineralizacji szkliwa zębów stałych. Dotyczy pierwszych zębów trzonowych oraz zębów siecznych. Czynnik etiologiczny nie został do końca poznany,

Czytaj dalej »
Zespół Gorlina-Goltza

Zespół Gorlina-Goltza

Zespół Gorlina-Goltza (nazywany w skrócie zespołem Gorlina) to inaczej zespół torbieli szczęk. Stanowi schorzenie genetyczne dziedziczone w sposób autosomalny dominujący. Dotychczas opisano ponad 100 przypadków

Czytaj dalej »
Zespół Muenkego

Zespół Muenkego

Zespół Muenkego należy do kraniosynostoz, czyli wad wrodzonych polegających na przedwczesnym zrośnięciu się szwów czaszkowych. Wpływa to nie tylko na charakterystyczną zmianę kształtu i wyglądu

Czytaj dalej »
Klasy kłowe

Klasy kłowe

Klasy kłowe (inaczej: klasy szkieletowe) oceniają prawidłowość zgryzu w odniesieniu do położenia górnego kła względem dolnego łuku zębowego. W rzeczywistości uzupełniają klasyfikację Angle’a, opisującą 4

Czytaj dalej »
Oczodół

Oczodół

Oczodół (łac. orbita) to jama kostna, zagłębienie w czaszce, w którym znajdują się gałki oczne. W anatomii każdego człowieka wyróżniamy 2 oczodoły o kształcie stożka,

Czytaj dalej »

Zespół Treachera Collinsa

Zespół Treachera Collinsa (inaczej: dyzostoza żuchwowo-twarzowa) to choroba związana z niedorozwojem kości policzkowych oraz kości szczęk. Szacuje się, że występuje 1 raz na 10 tysięcy

Czytaj dalej »
Choroba Recklinghausena

Choroba Recklinghausena

Choroba Recklinghausena (choroba von Recklinghausena, zespół Recklinghausena) to dziedziczna choroba przekazywana w sposób autosomalny dominujący. Charakteryzuje się występowaniem zmian skórnych oraz guzowatych zgrubień na przebiegu

Czytaj dalej »
Rozszczep podniebienia

Rozszczep podniebienia

Rozszczep podniebienia stanowi jedną z najczęściej występujących wad rozwojowych w obrębie twarzowej części czaszki. Występuje w formie izolowanej bądź łącznie z rozszczepem wargi i wyrostka

Czytaj dalej »
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie