Zęby zlane

Spis treści

Zęby zlane to rodzaj anomalii dotyczących sąsiednich zębów. Polega na połączeniu się dwóch lub więcej zębów w jamie ustnej pacjenta we wczesnym okresie ich rozwoju, co w rzeczywistości dotyczy zawiązków zębowych. Istnieje wiele typów zębów zlanych, a mogą się one różnić od siebie obrazem klinicznym.

Zęby zlane

Zęby zlane – przyczyny

Występowanie zębów zlanych nie zdarza się bardzo często – uważa się, że problem dotyczy zaledwie 0,5% zębów mlecznych oraz 0,1% zębów stałych. Powstają one w konsekwencji połączenia się dwóch lub więcej zawiązków w czasie, gdy ich korony nie są jeszcze w pełni zmineralizowane. Połączenie może być częściowe lub całkowite, tzn. tylko przez szkliwo lub przez szkliwo i zębinę. Zawiązki łączą się ze sobą jeszcze na etapie ich rozwoju, a więc podczas życia płodowego. Wciąż jednak nie wiadomo, dlaczego dochodzi do rozwoju tego zjawiska. Zwiększona liczba zawiązków wiąże się z nadczynnością listewki zębowej, a specjaliści przypuszczają, że jest to wywołane naprężeniami występującymi podczas rozwoju kości szczęki i kości przysiecznej, choć wymaga to dalszego zgłębiania.

Zęby zlane – jak wyglądają?

Pod względem budowy i fizjologii zęby zlane mogą mieć kilka postaci:

  • odrębne komory i kanały korzeniowe;
  • wspólna komora, lecz oddzielne kanały korzeniowe;
  • wspólna komora i jeden wspólny kanał korzeniowy.

Inne powszechnie stosowane nazwy dla omawianego problemu brzmią: zęby bliźniacze, zęby zrośnięte, geminacja, fuzja, choć w praktyce wszystkie te terminy odnoszą się do nieco innych zjawisk, choć bardzo podobnych. Należy wiedzieć, że zęby bliźniacze tworzą się w konsekwencji podziału tylko jednego zawiązka zęba w stadium formowania komory. W efekcie tego tworzy się jeden korzeń z jednym kanałem korzeniowym oraz jedna szeroka korona z wyraźną bruzdą i obszerną, wspólną komorą. Z kolei w przypadku zębów zrośniętych obserwuje się połączenie korzeni poprzez cement, jednak z jednoczesnym zachowaniem oddzielnych kanałów korzeniowych i komór oraz odrębnych koron. Wszystkie opisane typy należą do grona zębów dwoistych (są ich podtypami).

Diagnostyka zębów zlanych

Jedynym sposobem na całkowite rozpoznanie zębów zlanych oraz określenie ich stopnia i wspólnych czy odrębnych elementów, jest wykonanie badań obrazowych. Złotym standardem wciąż pozostaje RTG, precyzyjnie uwidoczniające wszystkie tkanki zęba.

Zęby zlane – leczenie

Leczenie zębów zlanych wymaga współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą: ortodonta, stomatolog, chirurg stomatologiczny (nazywany również chirurgiem szczękowym). Jeśli problem dotyczy zębów mlecznych, przeważnie nie podejmuje się żadnych działań, pozostawiając pacjenta do okresowej obserwacji. Jednak wystąpienie zębów zlanych w uzębieniu stałym wymaga już podjęcia określonych działań ortodontycznych i chirurgicznych. Ich kombinacja zawsze dobrana jest do stanu uzębienia i wieku pacjenta. Nie ma tu złotego środka.

Odpowiednie leczenie zębów zrośniętych (a także wszelkich innych podtypów zębów dwoistych) daje dobre rokowania. Pacjent w przyszłości może cieszyć się zdrowym, estetycznym uśmiechem.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Wanicka E., Gefrerer L., Popowski W. Rozpoznawanie i różnicowanie nieprawidłowości zębowych prowadzących do zaburzeń wyrzynania zębów na przykładzie zęba bliźniaczego – opis przypadku. Nowa Stomatologia, 1/2016.
  2. Karłowska I., Zarys współczesnej ortodoncji, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *