Proteza dziecięca

Spis treści

Proteza dziecięca może mieć charakter profilaktyczny, terapeutyczny lub retencyjny. Popularność jej zastosowania wzrosła w ostatnich latach, gdy udowodniono kluczowe znaczenie zębów mlecznych dla prawidłowego rozwoju zębów stałych i całej twarzoczaszki. Utrata zębów mlecznych jest głównym wskazaniem do zastosowania protezy dziecięcej, rozważa się je jednak również w późniejszym wieku, gdy z różnych przyczyn dziecko utraciło zęby stałe.

Proteza dziecięca

Patologie wymagające protezy dziecięcej

Zaburzenia rozwojowe układu stomatognatycznego stanowią konsekwencję negatywnego wpływu różnych czynników oddziałujących na komórki i tkanki jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki w okresie ich różnicowania, wzrostu i dojrzewania. Wady wymagające wstawienia protezy zębowej u dzieci dzielimy na wrodzone i nabyte. W przypadku wad wrodzonych do powstania zaburzeń dochodzi w okresie od poczęcia do porodu, kiedy patogen oddziałuje podczas okresu organogenezy lub w trakcie życia płodowego. Czynnikami ryzyka są:

 • przebyte przez matkę podczas ciąży zakażenia wirusowe, zakażenia bakteryjne lub zakażenia pierwotniakowe;
 • zaburzenia hormonalne lub zaburzenia metaboliczne matki;
 • niedobory żywieniowe;
 • ekspozycja na promieniowanie, np. promieniowanie jonizujące;
 • niedotlenienie;
 • stosowanie używek, np. palenie papierosów, picie alkoholu;
 • przyjmowanie leków o działaniu teratogennym;
 • aberracje chromosomowe oraz zmiany struktury chromosomów;
 • mutacje pojedynczych genów i uwarunkowania wielogenowe.

Najczęściej diagnozowanym wrodzonym zaburzeniem rozwojowym uzębienia u dzieci jest agenezja zębów, która może przybrać postać hipodoncji, oligodoncji lub anodoncji. Agenezja zębów to wrodzony brak zawiązków zębów, w efekcie czego zęby nie mogą się wykształcić i wzrosnąć. Wady uzębienia wymagające zastosowania protezy zębowej dziecięcej mogą również pojawić się w przebiegu:

Natomiast w przypadku wad nabytych najczęstszą przyczyną utraty zębów są ich urazy mechaniczne, skrajne niedobory witamin i minerałów oraz próchnica. Rzadziej wymienia się procesy nowotworowe w obrębie części twarzowej i mózgowej czaszki oraz powikłania związane z leczeniem chirurgicznym.

Proteza dziecięca – charakterystyka

Protezy zębowe dziecięce mogą być zdejmowane (protezy ruchome) oraz mocowane trwale (protezy stałe). Protezy ruchome sprawdzają się zwłaszcza u dzieci z uzębieniem mlecznym, a ich celem jest przywracanie właściwych warunków do kształtowania się zgryzu u dziecka w okresie wymiany zębów mlecznych na stałe. Jest to tzw. proteza profilaktyczna, czyli zapobiegawcza. Istnieje również możliwość wykorzystania protezy leczniczej. Stosuje się ją u dzieci, u których jednocześnie doszło do utraty zębów i które zmagają się z wadami zgryzu. Wówczas taka proteza przywraca warunki zgryzowe poprzez uzupełnienie braków uzębienia oraz zmienia układ łuków zębowych, stanowiąc element ortodontycznego leczenia zębów. Protezy retencyjne stosuje się u dzieci, u których wada zgryzu została wyleczona, a proteza ma za zadanie utrzymać efekty leczenia aż do momentu pojawienia się zębów stałych.

Protezy stałe na ogół stosuje się nie u dzieci, lecz u młodzieży. Warunkiem koniecznym do trwałego założenia koron i implantów jest ukończenie 18. roku życia, ponieważ właśnie wtedy korzenie zębów są ostatecznie ukształtowane. Mosty protetyczne można stosować u dzieci powyżej 12. roku życia, jeśli istnieją ku temu odpowiednie wskazania.

Proteza dziecięca – ile kosztuje?

Częściowa proteza dziecięca to wydatek rzędu 500-800 zł. Do tej kwoty należy doliczyć koszt wizyty (średnio około 200 zł) oraz założenie tzw. utrzymywacza przestrzeni (średnio około 400 zł), jeśli jest on potrzebny.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Wojtyńska E., Zaburzenia rozwojowe układu stomatognatycznego u dzieci z uzębieniem mlecznym – przyczyny, rehabilitacja protetyczna, Protetyka Stomatologiczna, 71/2021.
 2. Strada E., Pihut M., Wiśniewska G. Leczenie protetyczne pacjentów w wieku rozwojowym na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych, Magazyn Stomatologiczny, 12/2013.
 3. Spiechowicz E., Protetyka stomatologiczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *