Agenezja zębów

Spis treści

Agenezja zębów to inaczej wrodzony brak zawiązków zębów. Stanowi jedną z najczęściej diagnozowanych przyczyn wad rozwojowych uzębienia u człowieka. Nierzadko towarzyszy innym nieprawidłowościom zębowym, takim jak zaburzenia morfologii, opóźnione ząbkowanie, zmiany położenia zębów. Zwykle dotyczy uzębienia stałego.

 

Agenezja zębów – przyczyny

Agenezja zębów może pojawić się zarówno jako wada pojedyncza, jak i jako zespół wad wrodzonych, przy czym najczęściej dotyczy to oligodoncji. Szacuje się, że istnieje aż ponad 60 zespołów, w przebiegu których pojawia się wrodzony brak zawiązków zębów. Są to między innymi:

 • zespół Christ-Siemens-Touraine’a;
 • zespół Franceschettiego-Jadassohna;
 • zespół Bloch-Sulzbergera;
 • zespół Laurence-Moon-Biedla-Bardeta;
 • zespół Van der Woude’a;
 • zespół Rapp-Hodgkina;
 • zespół Schopf-Schulz-Passarge’a;
 • zespół Riegera i Goltza.

Oraz wiele innych. Etiologia agenezji zębów jest wieloczynnikowa, choć najczęściej wada ta powstaje w konsekwencji zmian genetycznych. Wciąż jednak do końca nie wiadomo, co wpływa na jej rozwój czy na konkretne mutacje genowe. Dziedziczenie oligodoncji następuje zarówno w sposób dominujący recesywny, jak i sprzężony z chromosomem X. Ostatnimi czasy udało się zidentyfikować znaczną liczbę genów, których mutacje mogą wywołać właśnie zahamowanie rozwoju zębów.

Agenezja zębów – objawy

Zdecydowanie najczęściej wrodzony brak zawiązków zębów dotyczy drugich dolnych przedtrzonowców, jednak problem stwierdza się też w bocznych górnych zębach siecznych i drugich górnych zębach przedtrzonowych. Wyróżnia się 3 rodzaje agenezji zębów:

 • hipodoncję – brak jednego lub kilku zawiązków zębowych;
 • oligodoncję – mnogi brak zawiązków zębowych (w zależności od źródła: powyżej 4 lub powyżej 6);
 • anodoncję – całkowity brak zawiązków zębowych.

Ciekawostką jest, że występowanie mnogich agenezji zawiązków zębów może współwystępować z chorobami nowotworowymi w obrębie jelita grubego oraz jajników. Z kolei z samą agenezją bardzo często łączą się inne problemy w obrębie jamy ustnej, zwłaszcza:

Brak zawiązków zębowych skutkuje brakiem możliwości wyrznięcia się zębów stałych. To zaś przekłada się negatywnie na estetykę i zdrowie jamy ustnej. Po wypadnięciu zębów mlecznych pojawia się różnego stopnia bezzębie, co uniemożliwia właściwy rozwój mowy, skuteczne przeżuwanie pokarmów oraz obniża samoocenę pacjenta.

Diagnostyka agenezji zębów

W diagnostyce agenezji zębów największe zastosowanie znajdują badania RTG. Pozwalają uwidocznić zawiązki i korzenie zębowe, a także są bezpieczne dla pacjenta. Na podstawie zdjęcia RTG dobiera się dalsze metody terapeutyczne.

Agenezja zębów – leczenie

Brak zawiązków zębowych jest sytuacją nieodwracalną. Jeśli ich nie ma, z pewnością nie dojdzie do ich rozwoju w późniejszym życiu. Należy więc wdrożyć odpowiednie postępowanie. Często podejmuje się decyzję o pozostawieniu zęba mlecznego. Wówczas należy zredukować jego wymiary, aby umożliwić osiągnięcie okluzji w I klasie Angle’a. Po zmniejszeniu szerokości zęba, np. przy użyciu wierteł diamentowych, odbudowuje się jego kształt z wykorzystaniem materiałów kompozytowych.

Jeśli natomiast zostanie podjęta decyzja o ekstrakcji zęba mlecznego, pod którym nie istnieje zawiązek zęba stałego, pod uwagę bierze się przede wszystkim proces rozwoju zębów sąsiednich. Należy zastanowić się nad zagospodarowaniem powstałej przestrzeni, celem utrzymania wysokości i szerokości wyrostka zębodołowego. Wdraża się więc leczenie ortodontyczne. Postępowanie dobierane jest między innymi do wieku pacjenta, stanu uzębienia, szerokości i kształtu łuków zębowych, kształtu twarzy oraz rodzaju agenezji.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Machorowska-Pieniążek A., Rojek U., Krukowska-Drozd O., Liśniewska-Machorowska B., Agenezja trzecich zębów trzonowych, Annales Academiae Medicae Silesiensis, 64/2010.
 2. Jurek A., Gozdowski D., Zadurska M., Agenezja zębów stałych – raport na podstawie przypadków z praktyki klinicznej Zakładu Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Forum Ortodontyczne, 15/2019.
 3. Biedziak B., Etiologia i występowanie agenezji zębów – przegląd piśmiennictwa, Dental and Medical Problems, 41/2004.
Kategorie
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Aktualności

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *